Bước tới nội dung

Bản mẫu:Location map Asia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản đồ định vị của Asia
tên Asia
x (52.8948) * (cos({{{2}}}*0.01745329252) * sin(({{{3}}}-95.0) * 0.01745329252)) * ( ((1+sin({{{2}}}*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos({{{2}}}*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(({{{3}}}-95.0)*0.01745329252)) * 0.5)^-0.5 )-(-50.0)
y (100+(-59.381)) - (59.381) * ( cos(50.0*0.01745329252) * sin({{{2}}}*0.01745329252) - sin(50.0*0.01745329252) * cos({{{2}}}*0.01745329252) * cos(({{{3}}}-95.0)*0.01745329252) ) * ( ((1+sin({{{2}}}*0.01745329252) * sin(50.0*0.01745329252) + cos({{{2}}}*0.01745329252) * cos(50.0*0.01745329252) * cos(({{{3}}}-95.0)*0.01745329252)) *0.5)^-0.5 )
hình Asia_laea_location_map.svg
Location map Asia
hình 1 Asia_laea_relief_location_map.jpg
Location map Asia