Bản mẫu:Bản đồ định vị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tạo bản đồ định vị như một hình phức hợp của một bản đồ đang tồn tại dạng chiếu mặt ngang cộng thêm một điểm và một nhãn tùy chọn đặt lên trên nó. Ghi chú:

 • Dùng tham số "chú thích=xxx" sẽ đóng khung bản đồ lại (để trống "chú thích=" thì bản đồ không bị đóng khung);
 • Điểm đánh dấu/nhãn không được kiểm tra về vĩ độ/kinh độ đúng và có thể nằm tại bất cứ đâu trong trang, thậm chí ở tận phía dưới bài;
 • Để xóa điểm đánh dấu, hãy thiết lập chiều rộng "kích thước điểm=1".
 • Đối với bản đồ ghi "rộng=250" không có "px" nếu không nó sẽ duỗi ra hết trang.
 • Để đặt nhiều điểm/nhãn, xem phần: Xem thêm.
 • Để ghi bản đồ theo các vĩ độ hội tụ, xem: Template:Location map skew.

Cách dùng

{{Bản đồ định vị
|địa điểm
|nhãn    = tên nhãn
|kích thước nhãn = kích thước phông chữ trên bản đồ, tính theo phần trăm
|vị trí  = trái hoặc phải hoặc trên hoặc dưới hoặc không – 
        vị trí của nhãn so với điểm, mặc định là phải
|màu nền = màu, màu nền cho nhãn, mặc định là không
|kinh=W  hướng kinh độ: W=tây, E=đông (mặc định)
|vĩ=S  hướng vĩ độ: S=nam, N=bắc (mặc định)
|vĩ độ  = độ vĩ độ
|vĩ phút  = phút vĩ độ
|vĩ giây  = giây vĩ độ
|kinh độ  = độ kinh độ
|kinh phút  = phút kinh độ
|kinh giây  = giây kinh độ
|toàn vĩ độ    = vĩ độ (ở dạng thập phân; nhập vào số âm để có vĩ độ phía nam)
|toàn kinh độ    = kinh độ (ở dạng thập phân; nhập vào số âm để có kinh độ phía tây)
|điểm    = tập tin hình điểm đánh dấu, mặc định là chấm đỏ
|kích thước điểm  = kích thước của điểm đánh dấu, mặc định=8
|khung   = màu khung hoặc none
|chú thích  = chú thích bản đồ; không có chú thích thì nhập "chú thích="; nếu tham số được bỏ đi thì chú thích sẽ là "Văn bản điểm đánh dấu (tên bản đồ định vị)"
|trôi   = trái hoặc phải hoặc giữa hoặc không
|rộng   = chiều rộng bản đồ (không có "px" nếu không nó sẽ dãn ra toàn trang)
|BD thay thế = Tên tập tin chứa bản đồ thay thế (thay đổi bản đồ nền, tọa độ khung được xác định dựa theo tên bản đồ); đây chỉ là khuyến cáo để dùng với tiêu bản }}

Tham số địa điểm sẽ tham khảo đến {Tiêu bản:Bản đồ định vị địa điểm} chứa tên và tọa độ của bản đồ.

Các bản đồ hiện có

Danh sách các tiêu bản Tiêu bản:Bản đồ định vị vị trí (ở đây không có tiếp đầu ngữ "Tiêu bản:"):

Xem thêm Thể loại:Tiêu bản bản đồ định vị theo quốc gia (hiện không đầy đủ, nhưng được dùng ở một số thể loại con).

Tạo ra bản đồ mới

 1. Tìm một bản đồ trống thích hợp trong theo dạng phép chiếu ngang.
 2. Tạo ra một tiêu bản có tên Tiêu bản:Location map vị trí (chép nội dung một tiêu bản bản đồ khác vào nó và sửa giá trị cho đúng).

Ghi chú: Hiện nay trong mã tiêu bản này sử dụng chính xác Location map, do đó, hoặc bạn chép y hệt tiêu bản từ tiếng Anh sang với cùng tên ở tiếng Việt, hoặc bạn phải tạo một trang đổi hướng có dạng Location map vị trí sang trang tiêu bản bằng tiếng Việt, nếu không nó sẽ không hoạt động.

Các ví dụ

Bản đồ với chú thích mặc định (độ/phút)

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị
 |Croatia | nhãn=Pag
 |điểm=<!--dot-->Green pog.svg
 |vĩ độ=44|vĩ phút=26
 |kinh độ=15|kinh phút=3
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
}}
Pag trên bản đồ Croatia
Pag
Pag
Pag (Croatia)

Bản đồ với chú thích mặc định (tọa độ thập phân)

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị | Croatia
 |nhãn =Pag
 |toàn vĩ độ= <!--decimal form--> 44.44
 |toàn kinh độ=15.05
 |vị trí=phải
 |rộng= <!--smaller--> 200
 |trôi=phải
}}
Pag trên bản đồ Croatia
Pag
Pag
Pag (Croatia)

Điểm đánh dấu/Nhãn nằm ngoài bản đồ

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị | Croatia
 |nhãn =Pag
 |toàn vĩ độ=44.44
 |toàn kinh độ=<!--outside map-->11.05
 |vị trí=phải
 |rộng=200
 |trôi=phải
}}
Pag trên bản đồ Croatia
Pag
Pag
Pag (Croatia)

Bản đồ với chú thích thay đổi và màu chữ

Imotski
{{Bản đồ định vị
 |Croatia
 |nhãn =Imotski
 |toàn vĩ độ=43.44
 |toàn kinh độ=17.21
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
 |màu nền=#FFFFDD
 |chú thích=Imotski trên bản đồ Croatia
 }}
Imotsky trên bản đồ Croatia
Imotsky
Imotsky
Imotski trên bản đồ Croatia

Bản đồ với điểm đánh dấu và nhãn phóng to

Pag (Croatia)
{{Bản đồ định vị
 |Croatia
 |nhãn =Pag
 |kích thước nhãn=200
 |toàn vĩ độ=44.44
 |toàn kinh độ=15.05
 |kích thước điểm=14
 |vị trí=phải
 |rộng=300
 |trôi=phải
 |màu nền=#FFFFDD
 |chú thích=Đảo Pag trên bản đồ Croatia
 }}
Pag trên bản đồ Croatia
Pag
Pag
Đảo Pag trên bản đồ Croatia

Bản đồ không có chú thích

Brčko (Bosna và Hercegovina)
{{Bản đồ định vị
 |Bosna
 |nhãn =Brčko
 |vị trí=trái
 |rộng=150
 |toàn vĩ độ=44.87
 |toàn kinh độ=18.81
 |trôi=phải
 |chú thích=
 }}
Brčko trên bản đồ Bosnia
Brčko
Brčko
Brčko (Bosnia)

Tây bán cầu

Lockerbie (Scotland)
{{Bản đồ định vị
 |Scotland
 |nhãn =Lockerbie | kích thước điểm=9
 |điểm=Blue_pog.svg
 |vĩ=N | vĩ độ=55 | vĩ phút=07
      | vĩ giây=16
 |kinh=W | kinh độ=03 | kinh phút=21
      | kinh giây=19
 |vị trí=phải
 |rộng=170
 |trôi=phải
 |chú thích=Lockerbie ở Scotland
}}
Lockerbie trên bản đồ Scotland
Lockerbie
Lockerbie
Lockerbie ở Scotland

Quốc gia băng qua kinh tuyến 180°

Uelen (Nga)
{{Bản đồ định vị
 |Nga
 |nhãn =Uelen | marksize=7
 |điểm=Locator_Dot.png
 |vĩ độ=66|vĩ phút=09
 |kinh độ=169|kinh phút=48|kinh=W
 |vị trí=trái
 |rộng=500
 |trôi=trái
 |màu nền=yellow
}}
Uelen trên bản đồ Nga
Uelen
Uelen
Uelen (Nga)

Xem thêm