Bản mẫu:Tọa độ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này, {{coord}}, sinh ra một đường dẫn đến danh sách các nguồn bản đồ, dựa trên tọa độ địa lý và những tham số khác, và cung cấp một ký hiệu chuẩn hóa cho tọa độ.

Bản mẫu này dùng cho tọa độ địa lý WGS84 (vĩ độ;kinh độ) trên Trái Đất, có thể được nhập vào ở dạng số thập phân, hoặc tham số độ/phút/giây, với độ chính xác thích hợp.

Nó liên kết đến http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:T%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99&params=, sau đó hiển thị tọa độ.

Dữ liệu xuất ra của Bản mẫu sẽ ở dạng:

 • Độ/phút/giây ("DMS" - Degree/Minute/Second, mức chính xác đến độ, hoặc độ/phút, hoặc độ/phút/giây, tùy theo dữ liệu nhập)
 • Thập phân (mức chính xác theo số chữ số sau dấu thập phân, tùy vào dữ liệu nhập)

{{coord}} sẽ được dùng với Google Earth do đó không được sửa chữa mà không tham khảo trước dự án

Cách dùng

{{coord|latitude|longitude|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
 • display, tùy chọn, có thể là một trong những tham số sau:
  • inline (mặc định): hiển thị tọa độ bên trong dòng
  • title: hiển thị tọa độ như tựa đề bài viết, canh lề phải (thay cho họ {{coor title dms}})
  • inline,title: hiển hị cả inline và ở cả tiêu đề (thay cho họ {{coor at dms}})

Chú ý: sử dụng thuộc tính title chỉ ra rằng tọa độ dùng cho bài viết, và không chỉ là một trong những nơi (có thể) được đề cập đến. Nó được dùng để thêm bài viết vào những dịch vụ như lớp Google Earth.

Bản mẫu này, {{coord}}, tạo ra liên kết tới danh sách các nguồn bản đồ, dựa trên các tọa độ địa lý và các tham biến khác, cũng như cung cấp ký hiệu chuẩn hóa cho các tọa độ.

Bản mẫu này dành cho các tọa độ địa lý WGS84 (vĩ độ;kinh độ) trên Trái Đất, chúng có thể nhập vào dưới dạng ký hiệu thập phân hoặc dưới dạng tham số độ/phút/giây, với độ chính xác phù hợp.

Nó liên kết tới http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=vi&pagename=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:T%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99&params=, và sau đó hiển thị các tọa độ. Nhấn vào địa cầu màu xanh lam sẽ kích hoạt WikiMiniAtlas (cần Javascript).

Các dữ liệu đầu ra của Bản mẫu trong:

 • Độ/phút/giây ("DMS", độ chính xác là độ, hoặc độ/phút, hoặc độ/phút/giây, dựa trên đầu vào)
 • Thập phân (độ chính xác theo số lượng số sau dấu thập phân, dựa trên đầu vào)

{{coord}} được sử dụng bởi các công cụ có thể phân tích cú pháp các kết xuất CSDL thô của Wikipedia, như Google Earth. Để đảm bảo các tọa độ được phân tích chính xác display=title cần được sử dụng. Xem How do I get my Wikipedia article to show up in the Google Earth Geographic Web layer?. Bản mẫu này không nên sửa đổi mà không thảo luận trước.

Xem thêm Wikipedia:Dự án Wiki về Tọa độ địa lý.

Các Bản mẫu bị thay thế

Bản mẫu này thay thế cho các Bản mẫu {{coor d}}, {{coor dm}}, {{coor dms}}, {{coor at d}}, {{coor at dm}}, {{coor at dms}}, {{coor title d}}, {{coor title dm}}, {{coor title dms}} và Geolinks cùng Mapit. Tất cả các tham biến có thể sử dụng như trước đây - xem Sử dụng.

Ví dụ:

{{coord|12|34|N|45|33|W|display=title}}Thay thế {{coor title dm|12|34|N|45|67|W}}
{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|display=inline,title}}Thay thế {{coor at dms|12|34|12|N|45|33|45|W}}
{{coord|10.2|-20.3|display=inline}} hay {{coord|10.2|-20.3}}Thay thế {{coor d|10.2|N|-20.3|E}}
{{coord|44.4|-111.1|type:city_region:US|display=inline,title}}Thay thế {{Geolinks-US-cityscale|44.4|-111.1}}
{{coord|51.01234|-1.56789|type:landmark_region:GB|display=inline,title}}Thay thế {{Geolinks-UK-buildingscale|51.01234|-1.56789}}
{{coord|-35.5|150.1|type:landmark_region:AU|display=inline,title}}Thay thế {{Mapit-AUS-suburbscale|lat=-35.5|long=150.1}}

Hiển thị

Theo mặc định các tọa độ được hiển thị theo định dạng trong đó chúng được liệt kê.

Để luôn luôn hiển thị các tọa độ như là giá trị DMS, bổ sung dòng này vào your monobook.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

Để luôn luôn hiển thị các tọa độ như là giá trị thập phân, bổ sung dòng này vào your monobook.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

Để luôn luôn hiển thị các tọa độ như là cả hai giá trị, bổ sung dòng này vào your monobook.css:

.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

Nếu CSS bị tắt, hay bạn có bản sao cũ của bộ đệm MediaWiki:Common.css, bạn sẽ nhìn thấy cả hai định dạng. (Bộ đệm cho Common.css mất 31 ngày để hết hạn và thay đổi được thực hiện ngày 4-4-2007. Bạn có thể làm sạch bộ đệm của mình hay làm mới thủ công URL này: [1].)

Xem thêm Wikipedia:Hướng dẫn về kiểu (ngày và số)#Tọa độ địa lý.

Sử dụng

{{coord|latitude|longitude|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|coordinate parameters|template parameters}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|coordinate parameters|template parameters}}

Có hai dạng tham biến, tất cả đều là tùy chọn:

 • Tham biến tọa độ: Được nhận ra bởi máy chủ chứa bản đồ, đưa ra dưới định dạng parameter:value và tách rời nhau bằng ký tự gạch dưới '_'. Các tham biến tọa độ phổ biến là type, region, scale. Xem Wikipedia:Dự án Wiki về Tọa độ địa lý#Tham biến để có danh sách đầy đủ.
 • Tham biến Bản mẫu: Được chính Bản mẫu sử dụng, đưa ra dưới định dạng parameter=value và tách rời nhau bằng ký tự ống dẫn '|'. Các tham biến được Bản mẫu hỗ trợ là display, name, format.
  • display có thể là một trong các kiểu sau:
   • display=inline - Hiển thị tọa độ trong dòng (mặc định)
   • display=title - Hiển thị tọa độ bởi tiêu đề bài viết (thay thế cho {{coor title dms}})
   • display=inline,title - Hiển thị tọa độ cả trong dòng lẫn bởi tiêu đề bài viết (thay thế cho {{coor at dms}})
    Lưu ý: Sử dụng thuộc tính title chỉ ra rằng các tọa độ được áp dụng cho bài viết, chứ không phải chỉ cho một trong (có lẽ nhiều) các vị trí đề cập trong bài — vì thế nó chỉ nên bỏ qua trong trường hợp sau.
  • format có thể được sử dụng để buộc tọa độ kiểu dec hay dms hiển thị cho mọi độc giả
  • name có thể được sử dụng để diễn giải các tọa độ trong dòng để hiển thị trong các dịch vụ bản đồ và sử dụng khác bên ngoài. Nó không nên sử dụng với các tọa độ trong tiêu đề bài hay trong phạm vi hộp thông tin, do trong các trường hợp đó tên gọi được ngầm định từ tiêu đề bài viết.

Ví dụ

{{coord|43.651234|-79.383333}} 43°39′04″B 79°23′00″T / 43,651234°B 79,383333°T / 43.651234; -79.383333 Toronto - Thập phân đầy đủ - N & W
{{coord|43.65|-79.38}} 43°39′B 79°23′T / 43,65°B 79,38°T / 43.65; -79.38 Toronto - Ít chính xác
{{coord|43.6500|-79.3800}} 43°39′00″B 79°22′48″T / 43,65°B 79,38°T / 43.6500; -79.3800 Toronto - Chính xác vừa phải với các số 0 ở đuôi
{{coord|43.651234|N|79.383333|W}} 43°39′04″B 79°23′00″T / 43,651234°B 79,383333°T / 43.651234; -79.383333 Toronto - Thập phân với chỉ định vĩ Bắc và kinh Tây
{{coord|43|29|N|79|23|W}} 43°29′B 79°23′T / 43,483°B 79,383°T / 43.483; -79.383 Toronto - Độ & phút
{{coord|43|29|4|N|79|23|0|W}} 43°29′4″B 79°23′0″T / 43,48444°B 79,38333°T / 43.48444; -79.38333 Toronto - Độ, phút & giây
{{coord|43|29|4.5|N|79|23|0.5|W}} 43°29′4,5″B 79°23′0,5″T / 43,48333°B 79,38333°T / 43.48333; -79.38333 Toronto - Độ, phút, giây & thập phân của giây
{{coord|55.752222|N|37.615556|E}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 Moskva - vĩ Bắc & kinh Đông
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|format=dms}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 Chuyển sang định dạng dms
{{coord|39.098095|-94.587307|format=dms}} 39°05′53″B 94°35′14″T / 39,098095°B 94,587307°T / 39.098095; -94.587307 Chuyển đổi thập phân không có N/S/E/W
{{coord|55.752222|N|37.615556|E|​format=dec|name=Moscow}} 55°45′08″B 37°36′56″Đ / 55,752222°B 37,615556°Đ / 55.752222; 37.615556 (Moscow) Chuyển đổi sang thập phân và dán nhãn trên một số bản đồ
{{coord|33|55|S|18|25|E}} 33°55′N 18°25′Đ / 33,917°N 18,417°Đ / -33.917; 18.417 Cape Town - vĩ Nam & kinh Đông
{{coord|35|00|N|105|00|E}} 35°00′B 105°00′Đ / 35°B 105°Đ / 35.000; 105.000 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
{{coord|22|54|30|S|43|14|37|W}} 22°54′30″N 43°14′37″T / 22,90833°N 43,24361°T / -22.90833; -43.24361 Rio - vĩ Nam & kinh Tây
{{coord|22|S|43|W}} 22°N 43°T / 22°N 43°T / -22; -43 degree confluence
{{coord|52|28|59|N|1|53|37|W|​display=inline,title|region:GB_type:city}} 52°28′59″B 1°53′37″T / 52,48306°B 1,89361°T / 52.48306; -1.89361 Birmingham - với hiển thị và các thiết lập tham biến; lưu ý hiển thị cũng có trong tiêu đề của trang.

Các tên lớp

Các tên lớp geo, latitudelongitude được sử dụng để sinh ra các vi định dạng và KHÔNG ĐƯỢC thay đổi.

Liên kết ngoài