Bước tới nội dung

Bản mẫu:Bản đồ trong hộp thông tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu trợ giúp này cung cấp một cách để hiển thị một bản đồ trong một hộp thông tin. Tùy chọn một điểm định vị có thể được bao gồm.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Mô tả tham số[sửa mã nguồn]

Tên trường Miêu tả
map The name of the map to be displayed. This is the only required parameter.
map_width The width of the map image to be displayed. For example, map_width=220 and not map_width=220px.
default_width When this template is used in another template, e.g. an infobox, the default width of the map image preferred by the infobox should be specified here. For example, map_width=220. When used with location maps, this value may be modified by a certain value if specified in the location map template. The default value is 220px.
relief Selects a relief map when assigned any value. This only works when the geographical coordinates method is used and then only for a few maps. See Map display methods.
map_alt Alt text for the map. A visually impaired reader who uses a screen reader will have access to this text. See WP:ALT.
map_caption The caption that appears below the map if one is required.
mark The image file that will be used to mark the location on the map. The default is Red pog.svg. See below.
mark_width The width of the marker image to be displayed. For example, mark_width=8 and not mark_width=8px. The default width is 8px.
label A text message that will be displayed next to the marker.
label_position The position of a label with respect to the marker. Valid values are left, right, top, bottom and none.
background The background color for the label. If no value is assigned the background will be transparent. See Web colors.
coordinates The coordinates of the location in {{Tọa độ}} format.

Các phương pháp hiển thị bản đồ[sửa mã nguồn]

Hiện có hai phương pháp mà có thể hiển thị một bản đồ. Các ví dụ này sử dụng {{Infobox park}} sử dụng bản mẫu này như một kết thúc trở lại.

Hiển thị một điểm trên bản đồ sử dụng một bản mẫu và tọa độ địa lý[sửa mã nguồn]

Một điểm có thể được chồng lên bản đồ bằng cách sử dụng một tập hợp của các bản mẫu bản đồ đặc biệt. Để hiển thị một điểm, tọa độ địa lý phải được định rõ sử dụng bản mẫu {{Tọa độ}} bên trong tham số |coordinates=. Xem tài liệu cho {{Bản đồ định vị}}. Các tham số cho bản mẫu bản đồ này tới một tập hợp con của các tham số được sử dụng bởi {{Bản đồ định vị}}. Một bản mẫu bản đồ có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng các nguồn gốc này:

Danh sách các bản mẫu – Nhiều mục được liệt kê là đổi hướng và một vài bản mẫu có thể không hoạt động như mong đợi.
Thể loại:Bản mẫu bản đồ định vị - bản mẫu được sắp xếp theo thể loại.
Đặc_biệt:Liên_kết_đến_đây/Bản mẫu:Bản đồ định vị/Thông tin – một tìm kiếm có thể trợ giúp.
Đặc_biệt:Tiền_tố/Mô đun:Location map/data/ – tìm kiếm khác có thể trợ giúp.
Đặc_biệt:Tiền_tố/Bản mẫu:Bản đồ định vị – tìm kiếm khác có thể trợ giúp.

Tất cả các tên bắt đầu với những từ "Bản đồ định vị" sau đây theo khu vực được bảo hiểm. Giá trị bạn cần định rõ là tên vùng. Bản mẫu bản đồ cho Canada là Location map/data/Canada. Trong trường hợp này hãy định rõ |map=Canada.

Four Corners, Canada
Bản đồ trong hộp thông tin trên bản đồ Canada
Bản đồ trong hộp thông tin
Ví dụ bằng cách sử dụng tọa độ địa lý
Tọa độ60°B 102°T / 60°B 102°T / 60; -102
{{Hộp thông tin công viên
| name = Four Corners, Canada
| map = Canada
| map_caption = Ví dụ bằng cách sử dụng tọa độ địa lý
| coordinates = {{tọa độ|60|N|102|W|display=inline <!-- for documentation page only - not general practice --> }}
}}

Theo mặc định, {{Tọa độ}} hiển thị trong hộp thông tin chỉ. Tham số |display=inline,title có thể được thêm vào để làm cho tọa độ hiển thị ở đầu trang như tốt.

Hiển thị hình ảnh bất kỳ[sửa mã nguồn]

Một hình ảnh có thể được hiển thị mà không có một điểm định vị.

Average regional brazil nut output (kg/ha)
Một bản đồ thế giới hiển thị các vùng sản xuất hạt Brasil.
{{Hộp thông tin
| above =
| image2 = {{Bản đồ trong hộp thông tin
      | map     = Braziloutput.png
      | map_alt   = Một bản đồ thế giới hiển thị các vùng sản xuất hạt Brasil.
      | map_caption =
      | map_width  = 200
      }}
}}

Các điểm[sửa mã nguồn]

Một điểm có thể được bất kỳ tập tin hình ảnh nào. Điểm mặc định là Red pog.svg và nó hoạt động tốt bởi vì nó dễ dàng chọn trực quan trên hầu hết các bản đồ. Dưới đây là một vài ví dụ. Nhấp vào một hình ảnh để xem trang mô tả tập tin.

Xem Các điểm định vị cho các ví dụ khác. Hiện tại, sử dụng mark_width=n cho n > 8 là không nên khi một nhãn được chỉ định.

Tọa độ địa lý[sửa mã nguồn]

Bản mẫu {{Tọa độ trong hộp thông tin}} có thể được sử dụng để hiển thị tọa độ được nhập bằng cách sử dụng phương pháp đã thảo luận ở trên.

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Bản đồ trong hộp thông tin

Lỗi cú pháp JSON.

Thể loại theo dõi[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu sử dụng bản mẫu này[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]