Bước tới nội dung

Bản mẫu:Location map North America

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản đồ định vị của North America
tên North America
x (69.398)*( cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( ({{{3}}}-(-100.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( 47.5*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( 47.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(-100.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) - (-50.0)
y (100 + (-50.0) ) - (68.9773)*( cos( 47.5*0.01745329252 )*sin( {{{2}}}*0.01745329252 ) - sin( 47.5*0.01745329252 )*cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(-100.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( 47.5*0.01745329252 ) + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( 47.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(-100.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5)
hình North_America_laea_location map.svg
Location map North America
hình 1 North America laea relief location map with borders.jpg
Location map North America