Bản mẫu:Màu bảng phân loại

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng

Animalia rgb(235,235,210)
Archaeplastida rgb(180,250,180)
Fungi rgb(145,250,250) (xanh lam nhạt)
Chromalveolata rgb(200,250,80) (vàng chanh)
Rhizaria rgb(225,204,252)
Excavata rgb(245,215,255) (màu kaki)
Amoebozoa rgb(245,215,255)
Bacteria rgb(220,235,245)
Archaea rgb(195,245,250)
Virus rgb(250,250,190)
incertae sedis rgb(250,240,230)

Xem thêm

This template generates the appropriate colour for a taxobox, as advised at WP:TX.

It should be supplied with the kingdom (regnum), appropriately wikilinked; in the case of regnum-less viruses, the virus group may be supplied instead.