Bản mẫu:Nút bấm

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[[|]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Nút bấm | liên kết = | chữ = | màu = }}


{{Nút bấm | liên kết = FAQ | chữ = Câu thường hỏi}}
Câu thường hỏi

{{Nút bấm | liên kết = Wikipedia:Hướng dẫn về bố cục | chữ = Hướng dẫn về bố cục | màu = xanh lá}}
Hướng dẫn về bố cục

{{Nút bấm | liên kết = Wikipedia:Twinkle/Preferences | chữ = Thiết lập Twinkle | màu = xanh}}
Thiết lập Twinkle

{{Nút bấm | url = {{fullurle:{{FULLPAGENAME}}}}?action=edit&oldid={{{oldid|11265594}}}&summary={{urlencode:Tẩy trống chỗ thử|QUERY}}&minor=yes}} | chữ = Tẩy chỗ thử | màu = đỏ}}
Tẩy chỗ thử

Xem thêm