Bước tới nội dung

Bản mẫu:Nguồn y khoa không đáng tin cậy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[nguồn y khoa không đáng tin cậy?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hãy đặt bản mẫu này vào sau nguồn trích dẫn được cho là không đáng tin cậy hay không chính xác. Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài thiếu nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]