Bản mẫu:Cần chú thích

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Tiêu bản này được dùng để đánh dấu các chi tiết bị nghi ngờ tính chính xác. Tùy thuộc độ nghi ngờ, có thể sử dụng tiêu bản theo các mức độ khác nhau.

Cách thứ nhất

Gắn tiêu bản vào cuối câu bị nghi ngờ. Ví dụ:

{{Cần chú thích|reason=giải thích|date=2015-06-30}}

Kết quả Mức độ
Napoléon là bạn của Louis XIV.{{Cần chú thích}} Napoléon là bạn của Louis XIV.[cần dẫn nguồn] ?

Cách thứ hai

Để chỉ chính xác đoạn thông tin đáng nghi ngờ, nên dùng cách thứ hai. Tùy theo mức độ, đoạn nghi ngờ có thể bị đánh dấu rõ hơn. Nếu bỏ qua tham số mức độ, kết quả sẽ hiển thị như mức độ 1. Xin xem các ví dụ dưới.

Kết quả Mức độ
{{Cần chú thích|Napoléon là bạn của Louis XIV.}} Napoléon là bạn của Louis XIV.[cần dẫn nguồn] 1
{{Cần chú thích|1|Napoléon là bạn của Louis XIV.}} Napoléon là bạn của Louis XIV.[cần dẫn nguồn] 1
{{Cần chú thích|2|Napoléon là bạn của Louis XIV.}} Napoléon là bạn của Louis XIV.[cần dẫn nguồn] 2
{{Cần chú thích|3|Napoléon là bạn của Louis XIV.}} Napoléon là bạn của Louis XIV.[cần dẫn nguồn] 3

Xem thêm