Bước tới nội dung

Bản mẫu:Cần định nghĩa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[cần định nghĩa]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một tài liệu dành cho phần chú thích tham khảo để dẫn chứng cho các bài viết Wikipedia và cũng là một phần của dự án Wikipedia chứ không phải là nội dung bách khoa toàn thư.

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này nên được sử dụng trong các bài viết sử dụng thuật ngữ thiếu định nghĩa, dẫn đến không rõ ràng là điều gì đang được đề cập khi sử dụng thuật ngữ này. Điều này yêu cầu cần phải có một định nghĩa (có thể ngắn gọn) được cung cấp để có thể xác định được ý nghĩa của câu.

{{Cần định nghĩa|date=tháng 6 2024}}

Cho ra:

[cần định nghĩa]

Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết cần giải thích.

Xem thêm[sửa mã nguồn]