Bản mẫu:Nhiệt động lực học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Nhiệt động lực học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Nhiệt động lực học |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • các nhánh
  • định luật
  • hệ
  • thuộc tính hệ
  • vật liệu
  • phương trình
  • tiềm năng
  • lịch sử/văn hóa
  • nhà khoa học
 • Ví dụ như {{Nhiệt động lực học |expanded=lịch sử/văn hóa}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |lịch sử/văn hóa}}