Bản mẫu:Nhiệt động lực học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Nhiệt động lực học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Nhiệt động lực học |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • các nhánh
  • định luật
  • hệ
  • thuộc tính hệ
  • vật liệu
  • phương trình
  • tiềm năng
  • lịch sử/văn hóa
  • nhà khoa học
 • Ví dụ như {{Nhiệt động lực học |expanded=lịch sử/văn hóa}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |lịch sử/văn hóa}}