Bản mẫu:Nhiệt động lực học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Nhiệt động lực học |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Nhiệt động lực học |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
   • các nhánh
   • định luật
   • hệ
   • thuộc tính hệ
   • vật liệu
   • phương trình
   • tiềm năng
   • lịch sử/văn hóa
   • nhà khoa học
  • Cho ví dụ, {{Nhiệt động lực học |expanded=lịch sử/văn hóa}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Nhiệt động lực học |lịch sử/văn hóa}}