Bản mẫu:PMID

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này cung cấp một liên kết ngoài đến trừu tượng PubMed của các tạp chí sinh y học.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu yêu cầu một số trừu tượng PMID:

Do đó: {{PMID|12345}}
Hiển thị: PMID 12345

Để tìm một số trừu tượng PMID, tìm kiếm bài viết tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Chú thích đầy đủ[sửa mã nguồn]

Để tạo ra mã Bản mẫu:Chú thích tạp chí đầy đủ từ một số trừu tượng PubMed đã biết, sử dụng công cụ điền bản mẫu Wikipedia của Diberri, cho ví dụ ở trên, có thể mang lại một cái gì đó như:

Rubinstein MH (1976). “A new granulation method for compressed tablets [proceedings]”. J. Pharm. Pharmacol. 28 Suppl: 67P. PMID 12345.

Xem thêm[sửa mã nguồn]