Bản mẫu:Chú thích tạp chí

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Chú thích tạp chí là một định dạng sử dụng khi trích dẫn các tạp chí, bài báo khoa học. Có thể sử dụng tiêu bản này vào cuối các bài viết hoặc trích dẫn tại nơi cần chú thích trong kí hiệu <ref>.

Cách sử dụng

Các thông số cần có, theo hàng ngang

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |trans_title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate=2017-10-17 |quote= }}

Các thông số cần có, theo định dạng dọc

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate= |quote= }}

Tất cả thông số, theo định dạng ngang

{{cite journal |last= |first= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |day= |title= |trans_title= |journal= |volume= |series= |issue= |page= |pages= |publisher= |location= |issn= |pmid= |pmc= |doi= |bibcode= |oclc= |id= |url= |language= |format= |accessdate= |laysummary= |laysource= |laydate= |quote=}}

Tất cả thông số, theo định dạng dọc
Sử dụng lastname, firstname Sử dụng (firstname lastname)
{{Chú thích tạp chí
| last    = 
| first    = 
| authorlink = 
| coauthors  = 
| date    = 
| year    = 
| month    = 
| day     = 
| title    = 
| trans_title =
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| series   =
| pages    = 
| publisher  = 
| location  = 
| issn    = 
| pmid    = 
| pmc     = 
| doi     = 
| bibcode   = 
| oclc    = 
| id     = 
| url     = 
| language  = 
| format   = 
| accessdate = 
| archiveurl = 
| archivedate = 
| laysummary = 
| laysource  = 
| laydate   = 
| quote    =
}}
{{Chú thích tạp chí
| author   =
| date    =
| year    =
| month    =
| day     =
| title    =
| trans_title =
| journal   =
| volume   =
| issue    =
| pages    =
| publisher  =
| location  =
| issn    =
| pmid    =
| pmc     =
| doi     =
| bibcode   =
| oclc    =
| id     =
| url     =
| language  =
| format   =
| accessdate =
| laysummary =
| laysource  =
| laydate   =
| quote    =
}}
Kết quả (theo lastname, firstname)

last, first; Đồng tác giả (ngày). [url “tên bài báo” [trans_title]] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp) (định dạng). tạp chí. Loạt (bằng tiếng ngôn ngữ) (nơi xuất bản: nhà xuất bản). quyển (số phát hành): số trang. Bibcode:bibcode. ISSN issn Kiểm tra giá trị |issn= (trợ giúp). OCLC oclc. PMC pmc Kiểm tra giá trị |pmc= (trợ giúp). PMID pmid Kiểm tra giá trị |pmid= (trợ giúp). doi:doi Kiểm tra giá trị |doi= (trợ giúp). id. Truy cập ngày truy cập. [laysummary Tóm lược dễ hiểu] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp)laysource (laydate). trích dẫn  Đã bỏ qua tham số không rõ |day= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |year=, |laydate=, |date=, |accessdate= (trợ giúp)


Kết quả (theo author)

Tác giả (ngày). [url “Tựa” [trans_title]] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp) (định dạng). tạp chí (bằng tiếng ngôn ngữ) (nơi xuất bản: nhà xuất bản). quyển (issue): số trang. Bibcode:bibcode. ISSN issn Kiểm tra giá trị |issn= (trợ giúp). OCLC oclc. PMC pmc Kiểm tra giá trị |pmc= (trợ giúp). PMID pmid Kiểm tra giá trị |pmid= (trợ giúp). doi:doi Kiểm tra giá trị |doi= (trợ giúp). id. Truy cập ngày truy cập. [laysummary Tóm lược dễ hiểu] Kiểm tra giao thức |url= (trợ giúp)laysource (laydate). trích dẫn  Đã bỏ qua tham số không rõ |day= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |year=, |laydate=, |date=, |accessdate= (trợ giúp)

Xem thêm

{{Chú thích sách}}