Bản mẫu:Chú thích sách

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này dùng để chú thích nguồn gốc cho các mục từ Wikipedia. Nếu bạn muốn chú thích từ một bài báo trong một tạp chí tổng hợp hoặc hợp tuyển, {{cite journal}} là một lựa chọn tốt hơn tiêu bản này.

Lưu ý: Hai tham số firstlast dành cho những tên phương Tây. Xin đừng cho những tên kiểu Á Đông vào hai tham số này!


Sử dụng

Tất cả tên thông số phải là chữ thường.

Có thể chép nguyên mẫu tiêu bản có sẵn dưới đây và thay các thông tin vào các tham số cần thiết, tham số nào không dùng tới có thể xóa đi, luôn ghi nhớ là giữa 2 tham số phải có một gạch dọc "|".

Bản đầy đủ
{{chú thích sách |họ 1= |tên 1= |lk tác giả 1= |họ 2= |tên 2= |tên biên tập 1= |họ biên tập 1= |lk biên tập 1= |khác= |tựa đề= |dịch tựa đề= |url= |định dạng= |ngày truy cập= |bản thứ= |series= |cuốn= |ngày tháng= |năm= |tháng= |năm gốc= |nhà xuất bản= |nơi= |ngôn ngữ= |isbn= |oclc= |doi= |id= |trang= |dịch chương= |chương= |url chương= |trích dẫn= |tham khảo= |bibcode= |tóm lược dễ hiểu= |ngày tóm lược= |phân tách= |tái bút= |và tác giả cuối=}}
Những trường thường dùng nhất (dùng cái này thì bạn không phải xóa đi nhiều thông số thừa)
{{chú thích sách |tựa đề= |họ = |tên = |lk tác giả = |đồng tác giả= |năm= |nhà xuất bản= |nơi= |isbn= |trang= |url= |ngày truy cập=}}
Ví dụ 1

{{chú thích sách |họ = Cordell |tên = Bruce R. |đồng tác giả= Jeff Grubb, David Yu |tựa đề= [[Manual of the Planes]] |nhà xuất bản= [[Wizards of the Coast]] |năm= 2001 |tháng= September |isbn= 0-7869-1850-8}}

Cordell, Bruce R.; Jeff Grubb, David Yu (tháng 9 năm 2001). Manual of the Planes. Wizards of the Coast. ISBN 0-7869-1850-8 Kiểm tra giá trị |isbn= (trợ giúp). 

Ví dụ 2
{{chú thích sách
 |họ = Mumford
 |tên = David
 |lk tác giả = David Mumford
 |tựa đề = The Red Book of Varieties and Schemes
 |nhà xuất bản = [[Springer-Verlag]]
 |series = Lecture notes in mathematics 1358
 |năm = 1999
 |doi = 10.1007/b62130
 |isbn = 354063293X}}

Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. ISBN 354063293X. doi:10.1007/b62130. 

Bản xếp dọc
{{Chú thích sách
|họ =
|tên =
|lk tác giả =
|đồng tác giả=
|biên tập=
|khác=
|tựa đề=
|năm gốc=
|url=
|định dạng=
|ngày truy cập=
|bản thứ=
|series=
|cuốn=
|ngày tháng=
|năm=
|tháng=
|nhà xuất bản=
|nơi=
|ngôn ngữ=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|id=
|trang=
|chương=
|url chương=
|trích dẫn=
|tham khảo=
}}

Tham số

 • họ: Họ của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tên: Tên của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả. Dành cho những tên kiểu Á Đông hoặc Hungary.
 • lk tác giả: Tên mục từ nói về tác giả tại wikipedia. Nên được đi kèm với tham số "author" hay "first" và "last".
 • đồng tác giả: Tên đầy đủ của các đồng tác giả, ngăn cách bằng dấu ", ".
 • biên tập: Tên của người biên tập. Chỉ nên điền khi tác giả phần trích dẫn trực tiếp và người biên tập sách là khác nhau. Nếu trích dẫn toàn bộ quyển sách, dùng "author" để nói người biên tập (có thể chua thêm "(bt)" vào sau tên).
 • khác: Tên của người dịch hoặc minh họa (nếu có).
 • tựa đề: Tên sách, mục từ này luôn phải được điền. Có thể wikilink tới các mục từ đã tồn tại, không cần thiết dùng chữ in nghiêng.
 • url: Link tới trang web có chứa nội dung sách. Nếu đã có wikilink ở tựa đề thì mục này không nên sử dụng.
 • định dạng: Định dạng, ví dụ PDF. Nếu không chỉ rõ thì tham số mặc định là HTML
 • ngày truy cập: Ngày truy cập, nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • bản thứ: Lần xuất bản, dùng cho tác phẩm phát hành nhiều lần, ví dụ: "lần thứ 2".
 • series: Loạt hay bộ sách mà tác phẩm thuộc về.
 • cuốn: Tập hay quyển của tác phẩm, dùng cho tác phẩm có nhiều tập, đặc biệt là các bách khoa thư.
 • ngày tháng: Ngày xuất bản tác phẩm được nhắc tới. nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • nămtháng: Năm và tháng xuất bản tác phẩm được nhắc tới. Nếu có cả ngày thì nên dùng ngày tháng.
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản.
 • nơi: Địa điểm xuất bản.
 • ngôn ngữ: Ngôn ngữ của tác phẩm.
 • isbn: ISBN của tác phẩm, ví dụ 1-111-22222-9.
 • oclc: OCLC của tác phẩm, ví dụ 3185581
 • doi: DOI của tác phẩm, ví dụ 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • id: Mã số xuất bản của tác phẩm, sử dụng nếu không tìm được bất kì thông tin nào trong 3 loại mã phía trên, thường là các tạp chí. Có thể tham khảo tiêu bản {{ISSN}}.
 • trang: Trang đầu và cuối của phần được trích dẫn, ví dụtr. 5–7, nếu dùng phải đưa ra trang đầu, trang cuối là tùy chọn. Không ghi tổng số trang của tác phẩm ở tham số này.
 • chương: Chương của tác phẩm được trích dẫn. .
 • url chương: Link đến trang web có chứa chương được trích dẫn.
 • trích dẫn: Đoạn trích dẫn được nhắc tới từ tác phẩm.

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Tựa đề tựa đề

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ bắt buộc
Tác giả tác giả

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Nhà xuất bản nhà xuất bản

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Năm năm

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Trích dẫn trích dẫn

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Họ 1 họ 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tên 1 tên 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Lk tác giả 1 lk tác giả 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tóm lược dễ hiểu tóm lược dễ hiểu

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Họ 2 họ 2

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tên 2 tên 2

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tên biên tập 1 tên biên tập 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Họ biên tập 1 họ biên tập 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Lk biên tập 1 lk biên tập 1

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Khác khác

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Dịch tựa đề dịch tựa đề

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Url url

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Định dạng định dạng

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngày truy cập ngày truy cập

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Bản thứ bản thứ

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Series series

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Cuốn cuốn

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Ngày tháng ngày tháng

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tháng tháng

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Năm gốc năm gốc

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Nơi nơi

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngôn ngữ ngôn ngữ

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Isbn isbn

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Oclc oclc

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Doi doi

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Id id

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Trang trang

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Dịch chương dịch chương

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Chương chương

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Url chương url chương

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tham khảo tham khảo

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Bibcode bibcode

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Ngày tóm lược ngày tóm lược

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Phân tách phân tách

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Tái bút tái bút

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Và tác giả cuối và tác giả cuối

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ tùy chọn
Nơi xuất bản nơi xuất bản

không miêu tả

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Không rõ khuyến khích
Tài liệu ở trên được chuyển tải từ Bản mẫu:Chú thích sách/doc. (sửa | sử)
Những người sửa đổi có thể thử nghiệm trong các trang chỗ thử (tạo | sao)các trường hợp kiểm thử (sửa) của bản mẫu này.
Xin hãy bổ sung các thể loại vào trang con /doc. Các trang con của bản mẫu này.