Bản mẫu:Phân phối xác suất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{{name}}}
Hàm {{{type}}} xác suất
{{{pdf_image}}}
Hàm phân phối tích lũy
{{{cdf_image}}}
Tham số {{{parameters}}}
Giá {{{support}}}
{{Probability distribution/link {{{type}}}}} {{{pdf}}}
Hàm phân phối tích lũy {{{cdf}}}
Giá trị kỳ vọng {{{mean}}}
Trung vị {{{median}}}
Mode {{{mode}}}
Phương sai {{{variance}}}
Độ xiên {{{skewness}}}
Độ nhọn {{{kurtosis}}}
Entropy {{{entropy}}}
Hàm sinh moment {{{mgf}}}
Hàm đặc trưng {{{char}}}