Bản mẫu:Phong cách trích dẫn

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Khi nào dùng

Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng ở các bài viết có nguồn, có thể cùng với {{Chú thích trong bài}} hoặc các bản mẫu khác tương tự. Không nên thêm bản mẫu này vào các bài sơ khai.

Cách sử dụng chính xác phổ biến nhất của bản mẫu này là dùng để xác định một bài viết sử dụng nhiều hơn một kiểu chú thích chính (ví dụ: một nửa số chú thích sử dụng thẻ ref và một nửa là chú thích ngoặc đơn).

Cách dùng

Để sử dụng bản mẫu này, hãy đặt {{Phong cách trích dẫn|date=tháng 5 năm 2024}} trên trang bài viết, ở đầu trang hoặc ở đầu phần tài liệu tham khảo. Bản mẫu này có thể dùng trong {{articleissues}}.

Các tham số sau có thể được dùng cho bản mẫu này:

  • Date để hiện ngày tháng cụ thể. Có thể dùng mã sau để thêm bản mẫu với thời gian hiện tại: {{Phong cách trích dẫn|date=tháng 5 năm 2024}}
  • Tham số không tên đầu có thể được sử dụng để chỉ định cho toàn bộ bài viết hay một phần của bài viết (ví dụ như {{Phong cách trích dẫn|phần|date=tháng 5 năm 2024}}. Nếu không được chỉ định, tham số không tên đầu tiên sẽ được mặc định là "Bài viết".

Vận hành

Đổi hướng

Xem thêm