Bước tới nội dung

Bản mẫu:Precision1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{precision1}} rất giống với {{precision}}, nhưng tầm xuất chỉ từ 0 đến 6. Do đó tính năng của {{precision1}} là tập con các tính năng của {{precision}}, nhưng điểm lợi là mã tiêu bản ngắn hơn nhiều. Nó hữu ích khi phải lo lắng đến giới hạn bung tiêu bản.

Ví dụ

{{Precision1|111.12345678}}

6

{{Precision1|111.1234567}}

6

{{Precision1|111.123456}}

6

{{Precision1|111.12345}}

5

{{Precision1|111.1234}}

4

{{Precision1|111.123}}

3

{{Precision1|111.12}}

2

{{Precision1|111.1}}

1

{{Precision1|111}}

0

{{Precision1|110}}

0

{{Precision1|100}}

0

{{Precision1|111.10}}

2

{{Precision1|111.100}}

3

{{Precision1|111.1000}}

4