Bản mẫu:Số năm theo năm và ngày

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này trả về số năm đầy đủ và ngày trội thêm giữa hai ngày tháng cho trước. Nếu tập tham số thứ hai không được cung cấp, nó sẽ trả về số năm đầy đủ và ngày trội thêm giữa ngày chỉ định và ngày hiện tại. Hai con số phân tách bằng dấu phẩy. Tiêu bản {{Number table sorting}} được nhúng vào giá trị năm, để giá trị do tiêu bản này tạo ra sẽ hoạt động đúng với danh sách sắp xếp được.

Cú pháp:
{{số năm theo năm và ngày|năm1|tháng1|ngày1|năm2|tháng2|ngày2}} or
{{số năm theo năm và ngày|năm1|tháng1|ngày1}}
Ví dụ:
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23|2003|7|14}} trả về "&000000000000001300000013 năm, &0000000000000356000000356 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23}} trả về "&000000000000003200000032 năm, &000000000000009300000093 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|1989|7|23|1990|7|24}} trả về "&00000000000000010000001 năm, &00000000000000010000001 ngày"
Khi sử dụng tiêu bản này để tính tuổi người khi mất hoặc tuổi người vào một ngày cụ thể (chứ không phải tuổi hiện tại), xin hãy thay thế nó vào trang.
Ví dụ: {{thế:số năm theo năm và ngày|1989|7|23|2003|7|14}}
Ghi chú:
Tiêu bản này không kiểm tra số nhập đúng hay sai:
{{số năm theo năm và ngày|1980|7|14|1993|6|233}} cho ra "&000000000000001200000012 năm, &0000000000000554000000554 ngày" (ngày trội ra không tính là tháng trội ra)
{{số năm theo năm và ngày|1980|7|14|1993|88|14}} cho ra "&000000000000001300000013 năm, &00000000000024710000002.471 ngày" (tháng trội ra không được tính vào năm trội ra)

Cũng chú ý là do năm nhuận số đo "năm và ngày" không hoàn toàn mang tính tổng. Ví dụ sau đây không phải là lỗi, mà là mỗi phép tính sử dụng một định nghĩa "năm" khác nhau, hoặc 365 hoặc 366 này:

{{số năm theo năm và ngày|2007|2|27|2008|3|2}} cho ra "&00000000000000010000001 năm, &00000000000000040000004 ngày"

nhưng tách ra:

{{số năm theo năm và ngày|2007|2|27|2007|3|2}} cho ra "&00000000000000000000000 năm, &00000000000000030000003 ngày"
{{số năm theo năm và ngày|2007|3|2|2008|3|2}} cho ra "&00000000000000010000001 năm, &00000000000000000000000 ngày"

Xem thêm[sửa mã nguồn]