Bước tới nội dung

Bản mẫu:Sử dụng Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được sử dụng trong tài liệu của bản mẫu hoặc mô đun khác, để cho biết rằng bản mẫu hoặc mô đun đó sử dụng một thuộc tính hoặc các thuộc tính Wikidata, nếu có.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng tiêu chuẩn

[sửa mã nguồn]

{{Sử dụng Wikidata|P1|P2|P3...}}

Thay thế P1, P2, P3, v.v. với số thuộc tính thực tế - bao gồm cả "P". Như nhiều hoặc ít khi cần thiết có thể được xác định.

Liên kết đoạn

[sửa mã nguồn]

Nếu tài liệu có một đoạn mô tả và liệt kê các thuộc tính Wikidata được sử dụng, sau đó một liên kết đoạn có thể được chỉ định thay vào đó:

{{Sử dụng Wikidata|đoạn=tên của đoạn}}

Các ví dụ

[sửa mã nguồn]

Đối với một thuộc tính duy nhất (ví dụ d:Property:P496):

Cú pháp Kết quả
{{Sử dụng Wikidata|P496}}

Đối với nhiều thuộc tính:

Cú pháp Kết quả
{{Sử dụng Wikidata|P10|P20|P30}}

Như nhiều thuộc tính khi cần thiết có thể được xác định:

Cú pháp Kết quả
{{Sử dụng Wikidata|1=P10|2=P20|3=P30|4=P40|5=P50|6=P101|7=P222}}

Nếu các thuộc tính được mô tả trong một đoạn của tài liệu (ví dụ: ===Sử dụng Wikidata===):

Cú pháp Kết quả
{{Sử dụng Wikidata|đoạn=Sử dụng Wikidata}}

Thể loại theo dõi

[sửa mã nguồn]

Các thể loại sau đây được phổ biến theo bản mẫu này: