Bước tới nội dung

Bản mẫu:Theo dõi Wikidata

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được sử dụng trong tài liệu của bản mẫu hoặc mô đun khác, để cho biết rằng bản mẫu hoặc mô đun đó theo dõi dữ liệu trong hoặc thiếu từ một hoặc nhiều thuộc tính Wikidata.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng tiêu chuẩn[sửa mã nguồn]

{{Theo dõi Wikidata|P1|P2|P3...|cat=}}

  • Thay thế P1, P2, P3, v.v. với số thuộc tính thực tế - bao gồm cả "P". Như nhiều hoặc ít khi cần thiết có thể được xác định.
  • |cat= tên một thể loại cho từ "theo dõi" để liên kết đến - không bao gồm "Thể loại:" tiền tố. Tham số tùy chọn; có thể là một thể loại theo dõi duy nhất (nếu bản mẫu chỉ có một), hoặc một thể loại thùng chứa (ví dụ như Thể loại:Thể loại theo dõi Wikidata MusicBrainz) đó liệt kê tất cả các thể loại theo dõi Wikidata của bản mẫu. Nếu không xác định, mặc định là Thể loại:Thể loại theo dõi Wikidata.

Liên kết đoạn[sửa mã nguồn]

Nếu tài liệu có một đoạn mô tả và liệt kê các thuộc tính Wikidata được sử dụng, sau đó một liên kết đoạn có thể được chỉ định thay vào đó:

{{Theo dõi Wikidata|đoạn=tên của đoạn}}

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Đối với một thuộc tính duy nhất (ví dụ d:Property:P496):

Cú pháp Kết quả
{{Theo dõi Wikidata|P496}}

Đối với nhiều thuộc tính (như nhiều thuộc tính khi cần thiết có thể được chỉ định):

Cú pháp Kết quả
{{Theo dõi Wikidata|P10|P20|P30}}

Với một liên kết thể loại tùy chỉnh:

Cú pháp Kết quả
{{Theo dõi Wikidata|P40|P50|P101|cat=Thể loại theo dõi Wikidata MusicBrainz}}

Nếu các thuộc tính/theo dõi được mô tả trong một đoạn của tài liệu (ví dụ ===Wikidata===):

Cú pháp Kết quả
{{Theo dõi Wikidata|đoạn=Wikidata}}

Thể loại theo dõi[sửa mã nguồn]

Các thể loại sau đây được phổ biến theo bản mẫu này:

Xem thêm[sửa mã nguồn]