Bản mẫu:Tính đến

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tính đến 4 tháng 3 năm 2024 (2024-03-04)[ref]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu {{tính đến}} được sử dụng để biểu thị có báo cáo khả năng ngày tháng, và sẽ thêm một bài viết để thích hợp thể loại con ẩn của Thể loại:Bài viết có báo cáo khả năng ngày tháng. Điều này cho phép các biên tập viên để tạo thể loại báo cáo rằng có thể trở nên lạc hậu theo thời gian. Ngày sử dụng cho một tuyên bố được đưa ra nên là ngày hiện tại (đối với báo cáo hiện đang có hiệu lực) hoặc là ngày mà tham khảo chú thích được sản xuất (ví dụ, khi nào sử dụng dữ liệu điều tra dân số). Không giống như bản mẫu {{update after}}, {{tính đến}} không yêu cầu trình biên tập viên để cung cấp cho một ngày đầy đủ. Bản mẫu này không nên được thay thế.

Ghi chú:

  • Bản mẫu này PHẢI KHÔNG được sử dụng trong hộp thông tin phát ra một microformat, như mã ngày phát ra của nó sẽ xung đột với điều đó.
  • Bản mẫu này là không cần thiết trong báo giá, và sử dụng của bản mẫu trong trường hợp này cần phải tránh.

Bản mẫu này không tạo ra một siêu liên kết có thể nhìn thấy trong văn bản mà nó được sử dụng.

Cú pháp[sửa mã nguồn]

Bản mẫu có thể được sử dụng trong các hình thức sau:

{{Tính đến|năm}}
{{Tính đến|năm|tháng}}
{{Tính đến|năm|tháng|ngày}}

Xin vui lòng không sử dụng {{Tính đến|{{CURRENTYEAR}}|{{CURRENTMONTH}}}} hoặc tương tự. Đó là đánh bại điểm của bản mẫu.

Một số bổ sung tên tham số cũng có thể được sử dụng (xem bên dưới).

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Tính đến|2024}} – Tính đến năm 2024
{{Tính đến|2024|03}} – Tính đến tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2024|03|4}} – Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2024|03|4|df=US}} – Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2024|03|4|lc=y}} – tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2010|4|1|alt=tính đến điều tra dân số Hoa Kỳ 2010}} – tính đến điều tra dân số Hoa Kỳ 2010
{{Tính đến|2024|03|url=http://vi.wikipedia.org/}} trở lại:
cho đăng nhập người dùng, với các liên kết sẽ hiển thị (xem Wikipedia:Tính đến) – Tính đến tháng 3 năm 2024[ref]
cho tất cả các người dùng khác – Tính đến tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2024|03|4|df=US|kể từ=y}} – Kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024
{{Tính đến|2024|03|4|lc=y|kể từ=y}} – kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024

Xem thêm[sửa mã nguồn]