Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trạng thái hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập trạng thái hiển thị ban đầu của bản mẫu, sử dụng tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{BASEPAGENAME|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là thu gọn về thanh tiêu đề
 • |state=expanded: {{BASEPAGENAME|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở, nghĩa là hiện ra đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{BASEPAGENAME|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một hoặc nhiều {{hộp điều hướng}}, {{thanh bên}}, hay các bảng khác trên trang cũng có thuộc tính đóng mở
  • hiển thị bản mẫu đầy đủ nếu không có mục nào khác trên trang có thuộc tính đóng mở

Nếu tham số không được chỉ định, trạng thái hiển thị mặc định ban đầu của bản mẫu sẽ là autocollapse (xem tham số |state= trong mã bản mẫu).

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Thông báo chuẩn hóa để chèn vào các trang bản mẫu, phần lớn là các bản mẫu điều hướng (navbox), mà bản mẫu đó có kèm tham số state để quy định sự đóng/mở của bản mẫu.

Thông báo này có thể được chèn vào ngay trong bản mẫu (đặt trong cặp thẻ <noinclude>...</noinclude>), hoặc thêm vào trang con /doc của bản mẫu.

Nâng cao

Đa số các bản mẫu điều hướng trên Wikipedia đều mặc định trạng thái là đóng mở tự động (autocollapse), nghĩa là mặc định bản mẫu sẽ mở ra nếu chỉ có mình nó trên trang, còn nếu có 2 (hoặc nhiều hơn) bản mẫu điều hướng trên một trang thì cả hai sẽ đóng lại.

Một số bản mẫu đã được thiết lập để thay đổi trạng thái ban đầu mặc định, tức là nó sẽ luôn luôn được mở hoặc đóng mà không phụ thuộc vào sự có mặt của các bản mẫu khác trên trang. Khi đó có thể sử dụng thêm tham số |mặc định=collapsed/expanded để thông báo đến người dùng rằng trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này không phải là autocollapse. Ví dụ:

{{Tùy chọn đóng mở|mặc định=collapsed}}

Trạng thái hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là collapsed

Để thiết lập trạng thái hiển thị ban đầu của bản mẫu, sử dụng tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{Tùy chọn đóng mở|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là thu gọn về thanh tiêu đề
 • |state=expanded: {{Tùy chọn đóng mở|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở, nghĩa là hiện ra đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Tùy chọn đóng mở|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một hoặc nhiều {{hộp điều hướng}}, {{thanh bên}}, hay các bảng khác trên trang cũng có thuộc tính đóng mở
  • hiển thị bản mẫu đầy đủ nếu không có mục nào khác trên trang có thuộc tính đóng mở
Nếu tham số không được chỉ định, trạng thái hiển thị mặc định ban đầu của bản mẫu sẽ là collapsed (xem tham số |state= trong mã bản mẫu).