Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Tên bản mẫu|state=collapsed}} hoặc {{Tên bản mẫu|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Tên bản mẫu|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Thông báo chuẩn hóa để chèn vào các trang bản mẫu, phần lớn là các bản mẫu điều hướng (navbox), mà bản mẫu đó có kèm tham số state để quy định sự đóng/mở của bản mẫu.

Thông báo này có thể được chèn vào ngay trong bản mẫu (đặt trong cặp thẻ <noinclude>...</noinclude>), hoặc thêm vào trang con /doc của bản mẫu.

Nâng cao

Đa số các bản mẫu điều hướng trên Wikipedia đều mặc định trạng thái là đóng mở tự động (autocollapse), nghĩa là mặc định bản mẫu sẽ mở ra nếu chỉ có mình nó trên trang, còn nếu có 2 (hoặc nhiều hơn) bản mẫu điều hướng trên một trang thì cả hai sẽ đóng lại.

Một số bản mẫu đã được lập trình để thay đổi trạng thái ban đầu mặc định, tức là nó sẽ luôn luôn được mở hoặc đóng mà không phụ thuộc vào sự có mặt các bản mẫu khác trên trang. Khi đó có thể sử dụng thêm tham số |mặc định=collapsed/uncollapsed để thông báo đến người dùng rằng trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này không phải là autocollapse. Ví dụ:

{{Tùy chọn đóng mở|mặc định=collapsed}}

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Tùy chọn đóng mở|state=collapsed}} hoặc {{Tùy chọn đóng mở|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Tùy chọn đóng mở|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là collapsed.