Bản mẫu:Tùy chọn đóng mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dùng {{Tên tiêu bản|state=collapsed}} hoặc {{Tên tiêu bản|state=uncollapsed}} để khởi tạo tiêu bản, lần lượt ở trạng thái đóng (giấu đi) hoặc mở (bung ra).
Dùng {{Tên tiêu bản|state=autocollapse}} để chỉ đóng tiêu bản nếu có tiêu bản khác cùng loại xuất hiện ở trang đó.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Thông báo chuẩn hóa để chèn vào các trang tiêu bản mà tiêu bản đó có kèm tham số state (để quy định sự đóng/mở của tiêu bản chuyển hướng).