Bản mẫu:Tọa độ/dec2dms

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cho một tọa độ dạng thập phân, theo hai hướng, và một độ chính xác, tính ra tọa độ theo độ/phút/giây.

Cách dùng

{Bản mẫu:Coord/dec2dms/''mức chính xác''Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “'” không rõ ràng
{Bản mẫu:Coord/dec2dms/''mức chính xác''Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “'” không rõ ràng

Mã mức chính xác:

dĐến độ (làm tròn thành số nguyên)
d1Đến độ (làm tròn thành 0,1 độ)
dmĐến độ, phút (làm tròn thành số nguyên)
dm1Độ, phút (làm tròn đến 0,1 phút)
dmsĐộ, phút, giây (làm tròn thành số nguyên)
dms1Độ, phút, giây (làm tròn đến 0,1 giây)

Ví dụ

{{Coord/dec2dms|10.391944|B|N|d}} 10°B
{{Coord/dec2dms|10.391944|B|N|d1}} 10.4°B
{{Coord/dec2dms|10.390000|B|N|d}} 10°B
{{Coord/dec2dms|10.390000|B|N|d1}} 10.4°B
{{Coord/dec2dms|10.39|B|N|d}} 10°B
{{Coord/dec2dms|10.39|B|N|d1}} 10.4°B
{{Coord/dec2dms|-10.391944|B|N|dm}} 10°24′N
{{Coord/dec2dms|-10.391944|B|N|dm1}} 10°23.5′N
{{Coord/dec2dms|10.391944|Đ|T|dms}} 10°23′31″Đ
{{Coord/dec2dms|10.391944|Đ|T|dms1}} 10°23′31.0″Đ
{{Coord/dec2dms|10|B|N|d}} 10°B
{{Coord/dec2dms|10|Đ|T|dm}} 10°00′Đ
{{Coord/dec2dms|-10|Đ|T|dms}} 10°00′00″T
{{Coord/dec2dms|-10|Đ|T|dms1}} 10°00′00.0″T

Các chương trình con

Các chương trình con của Bản mẫu:Coord/dec2dms (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình):