Bản mẫu:Tọa độ trong hộp địa lý

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bản mẫu được sử dụng trong {{Infobox settlement}} và một vài bản mẫu của loại Hộp địa lý. Nó chỉ chuyển dịch các tọa độ của các thông số liên quan từ các hộp địa lý thành các bản mẫu {{tọa độ}} để có thể hiển thị chính xác trên thực tế và vì thế không nên sử dụng riêng rẽ.

Nó hiển thị các tọa độ và các liên kết bản đồ wiki thích hợp từ các kiểu dữ liệu đầu vào khác nhau (có thể là kinh điển với độ, phút và giây hay thập phân với NSWE hoặc thập phân với dấu âm cho các bán cầu Nam và Tây). Các tham số định dạng bổ sung cũng có thể dùng: để hiển thị các tọa độ trong tiêu đề, để hiển thị các giá trị thập phân nhập vào như là các giá trị độ phút giây (DMS) kinh điển và ngược lại.

Để sử dụng xem các ví dụ tại en:Template talk:Geobox coor hoặc bất kỳ Hộp địa lý.

Chú ý: Đây là không được sử dụng bởi {{Hộp địa lý}}. Hộp địa lý sử dụng Bản mẫu:Geobox2 coorBản mẫu:Geobox2 coor type.

Các tham số tùy chọn[sửa mã nguồn]

  • title – nếu thiết lập bất kỳ giá trị, các tọa độ sẽ xuất hiện trong tiêu đề cũng như nội tuyến.
  • format – thiết lập dms cho "độ/phút/giây" hoặc dec cho "thập phân".
  • wrap – nếu thiết lập bất kỳ giá trị, các tọa độ sẽ được phép xếp hàng bọc.

Ví dụ về sử dụng[sửa mã nguồn]

Microformat[sửa mã nguồn]

Các thẻ HTML sinh ra bởi tiêu bản này bao gồm vi định dạng Geo, nó làm cho các tọa độ của vị trí (vĩ độ và kinh độ) có thể phân tích cú pháp được, vì thế chúng có thể tìm kiếm trên bản đồ hoặc tải xuống thành đơn vị GPS. Để có thêm thông tin về cách sử dụng các vi định dạng trên Wikipedia, đề nghị xem dự án vi định dang.

Geo thường được sinh ra bằng cách gọi {{coord}}, và sử dụng các lớp HTML:

  • geo
  • latitude
  • longitude

Đề nghị không đổi tên hay di chuyển các lớp này.

Khi cung cấp tọa độ, đề nghị không vượt quá độ chính xác.

Xem thêm[sửa mã nguồn]