Bản mẫu:Tối đa

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đánh giá và trả về giá trị cực đại của danh sách các số (tối đa 3 tham số). Những tham số có thể là biểu thức số cần được tính. Tham số trống hoặc thiếu sẽ được bỏ qua.

Cú pháp:
{{max|[value1]|[value2]|[value3]}}
Ví dụ:
{{max}} = "".
{{max|}} = "".
{{max|-7}} = "-7".
{{max|-7|}} = "-7".
{{max|-7|5}} = "5".
{{max|-7|5|}} = "5".
{{max|-7|5|8}} = "8".
{{max|40*41|300+30}} = "1640".
{{max|100+10|300+30|200+20}} = "330".
Xem thêm: