Bản mẫu:Thông tin viên chức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Tổng thống)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}]]
{{{caption}}}
Chức vụ
{{{office}}}
Nhiệm kỳ{{{term_start}}} – {{{term_end}}}
Tiền nhiệm{{{predecessor}}}
Kế nhiệm{{{successor}}}
Vị trí{{{constituency}}}
{{{office2}}}
Nhiệm kỳ{{{term_start2}}} – {{{term_end2}}}
Tiền nhiệm{{{predecessor2}}}
Kế nhiệm{{{successor2}}}
Thông tin chung
Đa số{{{majority}}}
{{Thông tin viên chức
| tên    = 
| hình    = 
| cỡ hình  = 
| miêu tả  = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh  = 
| nơi ở   = 
| quê quán  = 
| ngày mất  = 
| nơi mất  = 
| nguyên nhân mất  = 
| chức vụ   = 
| bắt đầu   = 
| kết thúc   = 
| tiền nhiệm  = 
| kế nhiệm   = 
| địa hạt   = 
| trưởng chức vụ   = 
| trưởng viên chức  = 
| phó chức vụ    = 
| phó viên chức   = 
| chức vụ 2  = 
| bắt đầu 2  = 
| kết thúc 2  = 
| tiền nhiệm 2 = 
| kế nhiệm 2  = 
| địa hạt 2  = 
| trưởng chức vụ 2  = 
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2   = 
| phó viên chức 2  = 
| chức vụ 3  = 
| bắt đầu 3  = 
| kết thúc 3  = 
| tiền nhiệm 3 = 
| kế nhiệm 3  = 
| địa hạt 3  = 
| trưởng chức vụ 3  = 
| trưởng viên chức 3 = 
| phó chức vụ 3   = 
| phó viên chức 3  = 
| chức vụ 4  = 
| bắt đầu 4  = 
| kết thúc 4  = 
| tiền nhiệm 4 = 
| kế nhiệm 4  = 
| địa hạt 4  = 
| trưởng chức vụ 4  = 
| trưởng viên chức 4 = 
| phó chức vụ 4   = 
| phó viên chức 4  = 
| chức vụ 5  = 
| bắt đầu 5  = 
| kết thúc 5  = 
| tiền nhiệm 5 = 
| kế nhiệm 5  = 
| địa hạt 5  = 
| trưởng chức vụ 5  = 
| trưởng viên chức 5 = 
| phó chức vụ 5   = 
| phó viên chức 5  = 
| chức vụ 6  = 
| bắt đầu 6  = 
| kết thúc 6  = 
| tiền nhiệm 6 = 
| kế nhiệm 6  = 
| địa hạt 6  = 
| trưởng chức vụ 6  = 
| trưởng viên chức 6 = 
| phó chức vụ 6   = 
| phó viên chức 6  = 
| chức vụ 7  = 
| bắt đầu 7  = 
| kết thúc 7  = 
| tiền nhiệm 7 = 
| kế nhiệm 7  = 
| địa hạt 7  = 
| trưởng chức vụ 7  = 
| trưởng viên chức 7 = 
| phó chức vụ 7   = 
| phó viên chức 7  = 
| chức vụ 8  = 
| bắt đầu 8  = 
| kết thúc 8  = 
| tiền nhiệm 8 = 
| kế nhiệm 8  = 
| địa hạt 8  = 
| trưởng chức vụ 8  = 
| trưởng viên chức 8 = 
| phó chức vụ 8   = 
| phó viên chức 8  = 
| chức vụ 9  = 
| bắt đầu 9  = 
| kết thúc 9  = 
| tiền nhiệm 9 = 
| kế nhiệm 9  = 
| địa hạt 9  = 
| trưởng chức vụ 9  = 
| trưởng viên chức 9 = 
| phó chức vụ 9   = 
| phó viên chức 9  = 
| chức vụ 10  = 
| bắt đầu 10  = 
| kết thúc 10  = 
| tiền nhiệm 10 = 
| kế nhiệm 10  = 
| địa hạt 10  = 
| trưởng chức vụ 10  = 
| trưởng viên chức 10 = 
| phó chức vụ 10   = 
| phó viên chức 10  = 
| chức vụ 11  = 
| bắt đầu 11  = 
| kết thúc 11  = 
| tiền nhiệm 11 = 
| kế nhiệm 11  = 
| địa hạt 11  = 
| trưởng chức vụ 11  = 
| trưởng viên chức 11 = 
| phó chức vụ 11   = 
| phó viên chức 11  = 
| chức vụ 12  = 
| bắt đầu 12  = 
| kết thúc 12  = 
| tiền nhiệm 12 = 
| kế nhiệm 12  = 
| địa hạt 12  = 
| trưởng chức vụ 12  = 
| trưởng viên chức 12 = 
| phó chức vụ 12   = 
| phó viên chức 12  = 
| đa số    = 
| đảng    = 
| đảng khác  = 
| danh hiệu  = 
| nghề nghiệp = 
| học vấn   = 
| học trường = 
| dân tộc   = 
| tôn giáo  = 
| họ hàng   = 
| cha     = 
| mẹ     = 
| vợ     = 
| chồng    = 
| kết hợp dân sự = 
| con     = 
| website   = 
| chữ ký   = 
| phục vụ   = 
| thuộc    = 
| năm tại ngũ = 
| cấp bậc   = 
| đơn vị   = 
| chỉ huy   = 
| tham chiến = 
| chú thích  = 
}}

Hãy dùng tính năng Trợ giúp:Cước chú trong tham số chú thích, footnotes thay vì ghi nguyên văn trong đó.

Xem thêm[sửa mã nguồn]