Bản mẫu:Thông tin viên chức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin viên chức
| tên = 
| hình = 
| cỡ hình = 
| miêu tả = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| nơi ở = 
| ngày chết = 
| nơi chết = 
| chức vụ = 
| bắt đầu = 
| kết thúc = 
| tiền nhiệm = 
| kế nhiệm = 
| địa hạt =  
| phó chức vụ = 
| phó viên chức = 
| chức vụ 2 = 
| bắt đầu 2 = 
| kết thúc 2 = 
| tiền nhiệm 2 = 
| kế nhiệm 2 = 
| địa hạt 2 = 
| phó chức vụ 2 = 
| phó viên chức 2 = 
| chức vụ 3 = 
| bắt đầu 3 = 
| kết thúc 3 = 
| tiền nhiệm 3 = 
| kế nhiệm 3 = 
| địa hạt 3 = 
| phó chức vụ 3 = 
| phó viên chức 3 = 
| chức vụ 4 = 
| bắt đầu 4 = 
| kết thúc 4 = 
| tiền nhiệm 4 = 
| kế nhiệm 4 = 
| địa hạt 4 = 
| phó chức vụ 4 = 
| phó viên chức 4 = 
| chức vụ 5 = 
| bắt đầu 5 = 
| kết thúc 5 = 
| tiền nhiệm 5 = 
| kế nhiệm 5 = 
| địa hạt 5 = 
| phó chức vụ 5 = 
| phó viên chức 5 = 
| chức vụ 6 = 
| bắt đầu 6 = 
| kết thúc 6 = 
| tiền nhiệm 6 = 
| kế nhiệm 6 = 
| địa hạt 6 = 
| phó chức vụ 6 = 
| phó viên chức 6 = 
| chức vụ 7 = 
| bắt đầu 7 = 
| kết thúc 7 = 
| tiền nhiệm 7 = 
| kế nhiệm 7 = 
| địa hạt 7 = 
| phó chức vụ 7 = 
| phó viên chức 7 = 
| đa số = 
| đảng = 
| danh hiệu =
| nghề nghiệp = 
| giáo dục =
| học trường =
| dân tộc = 
| đạo = 
| họ hàng =
| cha hoặc mẹ = 
| vợ = 
| chồng = 
| kết hợp dân sự = 
| con = 
| website = 
| chú thích =
| chữ ký =  
| phục vụ =
| thuộc =
| năm tại ngũ =
| cấp bậc =
| đơn vị =
| chỉ huy =
| tham chiến =
| khen thưởng =
}}

Thay vì sử dụng tham số chú thích, hãy dùng tính năng Trợ giúp:Cước chú.

Xem thêm[sửa mã nguồn]