Bản mẫu:Thông tin viên chức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thông tin viên chức
| tên    = 
| hình   = 
| cỡ hình  = 
| miêu tả  = 
| ngày sinh = 
| nơi sinh = 
| nơi ở   = 
| ngày chết = 
| nơi chết = 
| chức vụ  = 
| bắt đầu  = 
| kết thúc  = 
| tiền nhiệm = 
| kế nhiệm  = 
| địa hạt  = 
| phó chức vụ  = 
| phó viên chức = 
| chức vụ 2  = 
| bắt đầu 2  = 
| kết thúc 2  = 
| tiền nhiệm 2 = 
| kế nhiệm 2  = 
| địa hạt 2  = 
| phó chức vụ 2  = 
| phó viên chức 2 = 
| chức vụ 3  = 
| bắt đầu 3  = 
| kết thúc 3  = 
| tiền nhiệm 3 = 
| kế nhiệm 3  = 
| địa hạt 3  = 
| phó chức vụ 3  = 
| phó viên chức 3 = 
| chức vụ 4  = 
| bắt đầu 4  = 
| kết thúc 4  = 
| tiền nhiệm 4 = 
| kế nhiệm 4  = 
| địa hạt 4  = 
| phó chức vụ 4  = 
| phó viên chức 4 = 
| chức vụ 5  = 
| bắt đầu 5  = 
| kết thúc 5  = 
| tiền nhiệm 5 = 
| kế nhiệm 5  = 
| địa hạt 5  = 
| phó chức vụ 5  = 
| phó viên chức 5 = 
| chức vụ 6  = 
| bắt đầu 6  = 
| kết thúc 6  = 
| tiền nhiệm 6 = 
| kế nhiệm 6  = 
| địa hạt 6  = 
| phó chức vụ 6 = 
| phó viên chức 6 = 
| chức vụ 7  = 
| bắt đầu 7  = 
| kết thúc 7  = 
| tiền nhiệm 7 = 
| kế nhiệm 7  = 
| địa hạt 7  = 
| phó chức vụ 7 = 
| phó viên chức 7 = 
| đa số    = 
| đảng    = 
| danh hiệu  = 
| nghề nghiệp = 
| giáo dục  = 
| học trường = 
| dân tộc   = 
| đạo     = 
| họ hàng   = 
| cha hoặc mẹ = 
| vợ     = 
| chồng    = 
| kết hợp dân sự = 
| con     = 
| website   = 
| chú thích  = 
| chữ ký   = 
| phục vụ   = 
| thuộc    = 
| năm tại ngũ = 
| cấp bậc   = 
| đơn vị   = 
| chỉ huy   = 
| tham chiến = 
| khen thưởng = 
}}

Thay vì sử dụng tham số chú thích, hãy dùng tính năng Trợ giúp:Cước chú.

Xem thêm[sửa mã nguồn]