Bản mẫu:Taxonomy/Asterids

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; edit]
Giới: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
nhánh: Angiosperms  [Taxonomy; edit]
nhánh: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
nhánh: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
nhánh: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]
nhánh: {{{1}}}  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Superasterids [Taxonomy; sửa]
Xếp hạng: Clade (displays as nhánh)
Liên kết: Nhánh Cúc|Asterids(links to Nhánh Cúc)
Extinct: no
Always displayed: true
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: