Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Coronaviridae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
(kph): Virus  [Taxonomy; sửa]
Realm: Riboviria  [Taxonomy; sửa]
Ngành: incertae sedis /Riboviria  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Nidovirales  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Cornidovirineae  [Taxonomy; sửa]
Họ: Coronaviridae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Cornidovirineae [Taxonomy; sửa]
Cấp: familia (hiển thị là Họ)
Liên kết: Coronaviridae
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018
Chú thích phân loại cấp trên: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018