Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Moraea

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Monocots  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Asparagales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Iridaceae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Iridoideae  [Taxonomy; sửa]
Tông: Irideae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Moraea  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Moraea. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Moraea's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Irideae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Moraea
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: Goldblatt, Peter; Rodriguez, Aaron; Powell, M. P.; Davies, Jonathan T.; Manning, John C.; van der Bank, M.; Savolainen, Vincent (2008). “Iridaceae 'Out of Australasia'? Phylogeny, Biogeography, and Divergence Time Based on Plastid DNA Sequences” (PDF). Systematic Botany. 33 (3): 495–508. doi:10.1600/036364408785679806. ISSN 0363-6445.
Chú thích phân loại cấp trên: Goldblatt, Peter; Rodriguez, Aaron; Powell, M. P.; Davies, Jonathan T.; Manning, John C.; van der Bank, M.; Savolainen, Vincent (2008). “Iridaceae 'Out of Australasia'? Phylogeny, Biogeography, and Divergence Time Based on Plastid DNA Sequences” (PDF). Systematic Botany. 33 (3): 495–508. doi:10.1600/036364408785679806. ISSN 0363-6445.

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Moraea/edithistory