Bản mẫu:Taxonomy/Nypa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Angiospermae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Monocots  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Commelinids  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Arecales  [Taxonomy; sửa]
Họ: Arecaceae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Nypoideae  [Taxonomy; sửa]
Chi: Nypa  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Nypoideae [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Nypa fruticans|Nypa(liên kết đến Nypa fruticans)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: “Classification”. Palmweb: Palms of the World Online. 2019. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2019.
Chú thích phân loại cấp trên: “Classification”. Palmweb: Palms of the World Online. 2019. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2019.

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Nypa/edithistory