Bước tới nội dung

Bản mẫu:Taxonomy/Polypodiidae (plant)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
Giới: Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Streptophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes /Plantae  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta /Plantae  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Polypodiopsida  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Polypodiidae  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Leptosporangiate fern. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Leptosporangiate fern's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Polypodiopsida [Taxonomy; sửa]
Cấp: subclassis (hiển thị là Phân lớp)
Liên kết: Leptosporangiate fern|Polypodiidae(liên kết đến Leptosporangiate fern)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: Pteridophyte Phylogeny Group I (2016), “A community-derived classification for extant lycophytes and ferns” (PDF), Journal of Systematics and Evolution, 54 (6): 563–603, doi:10.1111/jse.12229
Chú thích phân loại cấp trên: Pteridophyte Phylogeny Group I (2016), “A community-derived classification for extant lycophytes and ferns” (PDF), Journal of Systematics and Evolution, 54 (6): 563–603, doi:10.1111/jse.12229

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Polypodiidae (plant)/edithistory