Bản mẫu:Taxonomy/Polysporangiophytes

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
(kph): Viridiplantae  [Taxonomy; sửa]
(kph): Charophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Phragmoplastophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophytes  [Taxonomy; sửa]

Wikipedia does not yet have an article about Polysporangiophyte. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Polysporangiophyte's taxonomy. Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Embryophyta [Taxonomy; sửa]
Cấp: clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Polysporangiophyte|Polysporangiophytes(liên kết đến Polysporangiophyte)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997), The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study, Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, ISBN 978-1-56098-730-7
Chú thích phân loại cấp trên: Ruggiero; và đồng nghiệp (2015), “Higher Level Classification of All Living Organisms”, PLoS ONE, 10 (4), doi:10.1371/journal.pone.0119248