Bản mẫu:Taxonomy/Spermatophyta

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]
(kph): Viridiplantae  [Taxonomy; sửa]
(kph): Charophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Phragmoplastophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Embryophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Polysporangiophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tracheophyta  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Spermatophyta  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Tracheophyta [Taxonomy; sửa]
Cấp: clade (hiển thị là nhánh)
Liên kết: Thực vật có hạt|Spermatophyta(liên kết đến Thực vật có hạt)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên: