Bản mẫu:Tb-TNCBQV

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xin chào. Hiện đang có thảo luận tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên về một vấn đề bạn có liên quan. Cảm ơn.


Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Mục đích
  • Để thông báo cho người viết bài rằng họ đang được thảo luận tại trang Tin nhắn cho bảo quản viên.
Cách dùng
  • {{subst:Tb-TNCBQV|chủ đề|lý do=lý do thảo luận|đề mục=tên đề mục thảo luận}} —~~~~
Tham số
  • chủ đề - tham số tùy chọn liên kết đến trang đang được thảo luận
  • đề mục - tham số tùy chọn liên kết đến đề mục có thảo luận cụ thể
  • lý do - tham số có thể thay đổi để ghi lý do cụ thể hơn tại sao thành viên đó lại được thảo luận