Bản mẫu:Template other

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bản mẫu meta giúp các mẫu khác phát hiện xem chúng có được sử dụng trong không gian tên "bản mẫu:" không.

Cách sử dụng

Bản mẫu này thường có một hoặc hai tham số:

{{Template other |[kết quả/hành động nếu trên trang bản mẫu] (|[kết quả/hành động nếu trên một loại trang khác])}}

Ví dụ, nếu {{Template other |Trên trang bản mẫu |Không trên trang bản mẫu}} đã ở trên trang "Bản mẫu:", nó sẽ trả về:

Trên trang bản mẫu

Trên bất kỳ loại trang nào khác (ví dụ "Wikipedia:", "Thành viên:") nó sẽ trả về:

Không trên trang bản mẫu

Một cách sử dụng thông thường là quản lý việc phân loại các trang bản mẫu. Thêm {{Template other | |[[Thể loại:[tên thể loại]]]}} ví dụ, đối với một bản mẫu có nghĩa là nó sẽ chỉ phân loại một trang khi trang đó không phải là trang bản mẫu. (Tham số đầu tiên không có gì, vì vậy không có hành động nào được thực hiện nếu/khi bản mẫu nằm trên trang bản mẫu.)

Demospace

Tham số demospace có thể được sử dụng để chứng minh hoặc kiểm tra bản mẫu này. Theo mặc định, nó không được xác định và không có tác dụng đối với hành động của bản mẫu, nhưng:

  • khi được đặt là "bản mẫu" (|demospace=template), nó nhắc bản mẫu trả về kết quả/hành động đầu tiên ở trên (tức là hành xử như thể trên trang "Bản mẫu:") ngay cả khi bản mẫu nằm trên một loại trang khác;
  • khi được đặt là "other" (|demospace=other), nó nhắc mẫu trả về kết quả/hành động thứ hai ở trên (tức là hành xử như thể không có trên trang "Bản mẫu:") ngay cả khi mẫu nằm trên trang "Bản mẫu:".
{{Template other
| demospace = template
| Văn bản trang bản mẫu 
| Văn bản trang khác 
}}

Bất kể loại trang nào được sử dụng ở trên, nó sẽ trả về: Văn bản trang khác

Bạn có thể làm cho nó để bản mẫu của bạn cũng hiểu tham số demospace parameter. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chứng minh sự xuất hiện khác nhau của bản mẫu trong tài liệu cho bản mẫu của bạn. Sau đó, làm như thế này:

{{template other 
| Văn bản trang bản mẫu 
| Văn bản trang khác 
| demospace = {{{demospace|}}}
}}

Thông tin kĩ thuật

Bản mẫu này phát hiện các trang "Thảo luận bản mẫu:" dưới dạng loại other. For more details relevant to this template, see {{Main talk other}}, which works similarly.