Bản mẫu:Template reference list

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Tham khảo

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản Mẫu này được sử dụng để hiển thịtài liệu tham khảo được sử dụng trong một bản mẫu trên trang chính của bản mẫu, chỉ nếu không có Trang con Tài liệu (/doc) to đặt các tài liệu tham khảo trong.

Để sử dụng bản mẫu này làm ví dụ về mối quan hệ giữa trang mẫu chính và trang con tài liệu của nó:

  • Template:Template reference list/doc là trang con tài liệu, được lưu, các danh mục và nội dung được lưu, trở thành.
  • Template:Template reference list—các danh mục của trang chính của mẫu và nội dung trong phần có nền màu xanh lá cây bắt đầu bằng Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Lưu ý rằng các thể loại nên được đặt trong đôi tags <includeonly>...</includeonly> trong trang con /doc và, khi được lưu, sẽ xuất hiện trong khu vực dự kiến ​​ở cuối trang mẫu.

Tổng quan[sửa mã nguồn]

{{Template reference list}} cung cấp một danh sách giải thích các tham chiếu được nhập vào mẫu trong đó Danh sách tham chiếu bản mẫu được chèn vào. Các tham chiếu xuất hiện trong bài viết trong đó bản mẫu được sử dụng nếu một trong hai tag là {{Reflist}} hoặc <references /> được sử dụng trong bài viết. Bằng cách hiển thị các tài liệu tham khảo trên trang bản mẫu, thông báo Cite error bị đánh bại và nó cho phép trình soạn thảo mẫu xác minh các tham chiếu đó.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Trang tài liệu[sửa mã nguồn]

Nếu bản mẫu bao gồm một trang tài liệu, chỉ cần thêm một phần tài liệu tham khảo thông thường ở đó.

Basic usage[sửa mã nguồn]

Nếu bản mẫu không bao gồm trang con tài liệu, hãy thêm:

<noinclude>{{Template reference list}}</noinclude>

gần cuối bản mẫu như trong bất kỳ bài viết nào.

Tham chiếu được nhóm[sửa mã nguồn]

Nếu một hoặc nhiều tham chiếu của bản mẫu được nhóm (như: <ref group="groupname">), bạn có thể dùng:

<noinclude>{{Template reference list|groupname1|groupname2|groupname3}}</noinclude>

Nó hỗ trợ tối đa 6 tên nhóm.

Ghi chú quan trọng[sửa mã nguồn]

Bài viết sử dụng bản mẫu phải bao gồm bản mẫu tags <references /> hoặc {{Tham khảo}}.

Nếu các tài liệu tham khảo được nhóm lại, bài viết cũng phải bao gồm tags bản mẫu <references group="groupname" /> hoặc {{Reflist|group="groupname"}}.

Thông số Kỹ thuật[sửa mã nguồn]

Bản Mẫu này sử dụng <h2>References</h2> thay vì == References == để tạo tiêu đề phần. Các wikimarkup tiêu chuẩn tạo ra một liên kết chỉnh sửa mà khi được nhúng liên kết sẽ trở lại bản mẫu ban đầu. Do đó, một biên tập viên đã nhấp vào liên kết chỉnh sửa trên phần Tài liệu tham khảo nếu khó hiểu hãy mở bản mẫu này để chỉnh sửa.

Xem[sửa mã nguồn]