Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đề xuất xóa bài [[{{{1}}}]][sửa mã nguồn]

Bài viết [[{{{1}}}]] đã được đề xuất xóa. Thông báo đề xuất xóa được thêm vào bài viết nên giải thích lý do.

Mặc dù tất cả các đóng góp xây dựng cho Wikipedia được đánh giá cao, nội dung hoặc bài viết có thể bị xóa vì bất kỳ một vài lý do.

Bạn có thể ngăn chặn đề xuất xóa bằng cách xóa bỏ thông báo {{proposed deletion/dated}}, nhưng xin vui lòng giải thích lý do trong tóm lược sửa đổi của bạn hoặc trên [[|trang thảo luận của bài viết]].

Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{proposed deletion/dated}} sẽ dừng quy trình đề xuất xóa, nhưng các quy trình xóa khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình xóa nhanh có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và biểu quyết xóa bài cho phép thảo luận để đạt được sự đồng thuận về việc xóa.

Tài liệu bản mẫu[tạo]