Bản mẫu:Thông báo CC

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lỗi ghi công: Xin chỉ rõ một tham số cc tương thích với giấy phép Creative Commons của Wikipedia mà văn bản đã được cấp phép. Xem Bản mẫu:Thông báo CC để biết tham số nào được cho phép.

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Nếu giấy phép đã được xác nhận qua một thông báo nằm trong trang web, xin xem xét sử đồng thời Bản mẫu:Phát hành văn bản trong trang thảo luận bài viết.

Đây là bản mẫu để chỉ ra loại giấy phép, URL và tác giả hoặc các tác giả của tài liệu đã được cho phép sao chép vào Wikipedia theo một giấy phép Creative Commons tương thích. Bản mẫu này không thích hợp cho nội dung được cấp phép kép, ví dụ: cả CC BY-SA lẫn GFDL. Xin sử dụng Bản mẫu:Kép thay thế. Đối với nội dung chỉ cấp theo giấy phép CC BY-SA 3.0 Chưa chuyển đổi, xin sử dụng Bản mẫu:Nguồn CC BY-SA thay thế.

CHÚ Ý: CC BY-SA 4.0 KHÔNG PHẢI LÀ GIẤY PHÉP TƯƠNG THÍCH. XEM Wikipedia:Quyền tác giả#Giấy phép tương thích.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tham số[sửa mã nguồn]

cc: loại giấy phép, chỉ định bởi một trong những tên viết tắt sau đây (viết thường, không gạch nối, không khoảng trắng, không số thập phân). Bắt buộc.
Tên tắt Loại giấy phép
zero CC0 1.0 Toàn thế giới (CC0 1.0)
by Ghi công 1.0 Chung (CC BY 1.0)
by2 Ghi công 2.0 Chung (CC BY 2.0)
by25 Ghi công 2.5 Chung (CC BY 2.5)
by25au Ghi công 3.5 Úc (CC BY 3.0 AU)
by3 Ghi công 3.0 Chưa chuyển đổi (CC BY 3.0)
by3au Ghi công 3.0 Úc (CC BY 3.0 AU)
by3us Ghi công 3.0 Hoa Kỳ (CC BY 3.0 US)
by4 Ghi công 4.0 Quốc tế (CC BY 4.0)
bysa Ghi công–Chia sẻ tương tự 1.0 Chung (CC BY-SA 1.0)
bysa2 Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung (CC BY-SA 2.0)
bysa25 Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.5 Chung (CC BY-SA 2.5)
bysa3 Ghi công–Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi (CC BY-SA 3.0)
url: URL của trang nguồn mà từ đó tài liệu được cấp phép để sao chép. Bắt buộc.
tác giả: tác giả hoặc các tác giả của nguồn. Giá trị điền có thể cần thiết để đáp ứng điều khoản "ghi công một cách thích hợp" của nhiều loại giấy phép Creative Commons, trong đó chỉ ra (ví dụ như trong tất cả giấy phép CC BY 1.0, 2.0, 3.0 và 4.0) rằng: "Nếu có cung cấp, bạn phải chỉ rõ tên của tác giả và các bên ghi công". Giá trị điền này không luôn luôn bắt buộc, bởi vì thực tế là nhiều nguồn web thường không ghi tên tác giả của họ ra, và một trang web khác (ví dụ: chính nội dung của Wikipedia) xác định việc đó qua một liên kết đến URL của một trang, trong đó có một trang lịch sử có khả năng truy cập, ghi nhận đầy đủ các tác giả hay tác giả của nó.
otrs: nếu lời cho phép được gửi thông qua thủ tục Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền, một thành viên thuộc nhóm OTRS sẽ điền vào tham số này và gắn một bản mẫu thích hợp trong trang thảo luận bài viết. Đừng điền gì cả vào tham số này nếu bạn không phải là thành viên của OTRS.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Thông báo CC|cc=zero|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính}}

 Bài viết này tích hợp văn bản đã phát hành theo giấy phép CC0.

{{Thông báo CC|cc=zero|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC0.

{{Thông báo CC|cc=by|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 1.0.

{{Thông báo CC|cc=by2|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 2.0.

{{Thông báo CC|cc=by3|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 3.0.

{{Thông báo CC|cc=by3au|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 3.0 AU.

{{Thông báo CC|cc=by3us|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 3.0 US.

{{Thông báo CC|cc=by4|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY 4.0.

{{Thông báo CC|cc=bysa|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY-SA 1.0.

{{Thông báo CC|cc=bysa2|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY-SA 2.0.

{{Thông báo CC|cc=bysa3|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Bài viết này tích hợp văn bản của John, Ringo, George và Paul đã phát hành theo giấy phép CC BY-SA 3.0.

{{Thông báo CC|cc=bysa4|url=http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chính|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

 Văn bản đã phát hành theo giấy phép CC BY-SA 4.0 không tương thích với Wikipedia và không thể tự do sao chép vào bài viết.

Xem thêm[sửa mã nguồn]