Bản mẫu:Thông tin animanga/Xuất bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Manga
[[File:{{{hình}}}|275px]]
{{{chú thích}}}
{{{tiêu đề}}}
Tác giả{{{tác giả}}}
Minh họa{{{minh họa}}}
Nhà xuất bản{{{xuất bản}}}
Nhà xuất bản tiếng Việt{{{xuất bản tiếng Việt}}}
Đối tượng{{{độc giả}}}
Tạp chí{{{tạp chí}}}
Tạp chí Việt{{{tạp chí tiếng Việt}}}
Đăng tải{{{phát hành đầu}}}{{{phát hành cuối}}}
Số tập{{{số tập}}} (danh sách tập)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Manga[sửa mã nguồn]

Manga
{{{title}}}
Tác giả{{{author}}}
Minh họa{{{illustrator}}}
Nhà xuất bản{{{publisher}}}
Nhà xuất bản khác
{{{publisher_en}}}
Đối tượng{{{demographic}}}
Ấn hiệu{{{imprint}}}
Tạp chí{{{magazine}}}
Đăng tải{{{first}}}{{{last}}}
Số tập{{{volumes}}} (danh sách tập)
{{Thông tin animanga/Xuất bản
| type      = manga
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single volume)
| first      = (multiple volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}

Novel[sửa mã nguồn]

Tiểu thuyết
{{{title}}}
Tác giả{{{author}}}
Minh họa{{{illustrator}}}
Nhà xuất bản{{{publisher}}}
Nhà xuất bản khác
{{{publisher_en}}}
Đối tượng{{{demographic}}}
Ấn hiệu{{{imprint}}}
Phát hành{{{published}}}
{{Thông tin animanga/Xuất bản
| type      = novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| published    = 
}}

Serial novel[sửa mã nguồn]

Tiểu thuyết dài tập
{{{title}}}
Tác giả{{{author}}}
Minh họa{{{illustrator}}}
Nhà xuất bản{{{publisher}}}
Nhà xuất bản khác
{{{publisher_en}}}
Đối tượng{{{demographic}}}
Ấn hiệu{{{imprint}}}
Tạp chí{{{magazine}}}
Phát hành{{{published}}}
Số tập{{{volumes}}} (danh sách tập)
{{Infobox animanga/Print
| type      = serial novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single volume)
| first      = (multiple volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}

Light novel[sửa mã nguồn]

Light novel
{{{title}}}
Tác giả{{{author}}}
Minh họa{{{illustrator}}}
Nhà xuất bản{{{publisher}}}
Nhà xuất bản khác
{{{publisher_en}}}
Đối tượng{{{demographic}}}
Ấn hiệu{{{imprint}}}
Tạp chí{{{magazine}}}
Phát hành{{{published}}}
Số tập{{{volumes}}} (danh sách tập)
{{Thông tin animanga/Xuất bản
| type      = light novel
| title      = 
| author     = 
| illustrator   = 
| publisher    = 
| publisher_en  = 
| demographic   = 
| imprint     = 
| magazine    = 
| magazine_en   = 
| published    = (single volume)
| first      = (multiple volumes)
| last      = 
| volumes     = 
| volume_list   = 
}}
Parameter Explanation
type Enter one of the following: novel for a single novel, serial novel for a novel series, light novel for a light novel or light novel series, film comic for film comics, mook for a "magazine book", or other. Leave blank for manga.
title Title of the work, if different from the name field in header.
author Author of the work.
illustrator Illustrator of the work, if different from the work's author.
publisher Japanese publisher of the work.
publisher_en Any English language publishers of the work.
publisher_other All other foreign publishers of the work. (deprecated)
demographic Target demographic of the work. (ex. Shōjo, Shōnen, Seinen, Josei, Kodomo, Otaku, Salaryman or General Interest). This is established by the Japanese magazine in which the work was originally published.
imprint Publisher's label or imprint the work was released under
magazine Magazine or anthology in which the work was serialized in.
magazine_en Any English language magazines or anthologies in which the work was serialized in.
magazine_other All other foreign language magazines or anthologies in which the work was serialized in. (deprecated)
published If only a single release, use this field instead of first and last. Include full date if available.
first Date the first chapter (preferably) or volume of the work was originally published. Include month and year at a minimum.
last Date the last chapter (preferably) or volume of the work was originally published. Include month and year at a minimum. Leave empty if ongoing.
volumes The number of volumes
volume_list Links the number of volumes or chapters to the respective "List of" page.
{{
 #ifeq: Thông tin animanga/Xuất bản | Thông tin animanga | |

Xem thêm[sửa mã nguồn]