Bản mẫu:Thông tin hình KTD

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin tập tin phương tiện không tự do
Mô tả

{{{Mô tả}}}

Nguồn

{{{Nguồn}}}

Ngày

{{{Ngày}}} (tùy chọn)

Tác giả

{{{Tác giả}}} (tùy chọn)

Phần được sử dụng

{{{Phần sử dụng}}}

Độ phân giải thấp?

{{{Phân giải thấp}}}

Thông tin khác

{{{Thông tin khác}}} (tùy chọn)

Tài liệu bản mẫu[tạo]

Overview

For copyrighted images to be used on Wikipedia in accordance with the fair use policy, they must meet all ten requirements of the Wikipedia:Non-free content criteria. This template and others like it allow for a standardized way of providing this information. This template is an alternate to the {{Non-free use rationale}} template.

This template is designed to be used in conjunction with {{Non-free image rationale}}. On every non-free image's description page, each article which uses that image must be noted, and given its own fair use rationale. The {{Non-free use rationale}} template is too cumbersome for images used in multiple articles; in those instances, that template has to be duplicated in its entirety for each use. This template allows for the display of all necessary information without unnecessary redundancies.

Cách dùng

Chép đoạn mã sau đây và dán vào trang mô tả hình tương ứng.

Mặc dù tiêu bản {{Thông tin hình KTD}} chỉ cần sử dụng một cái cho một hình, tiêu bản {{Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD}} và các tham số của nó phải được dùng cho mỗi bài viết có sử dụng hình ảnh đó.

Nhớ rằng mỗi hình cũng phải được ghi thẻ quyền hình ảnh.

{{Thông tin hình KTD
|Mô tả       = 
|Nguồn       = 
|Phần sử dụng   = 
|Phân giải thấp  = 
|Thông tin khác  = <!-- Thông số tùy chọn -->
}}

{{Mô tả sử dụng hợp lý hình ảnh KTD
|Bài        = <!-- Không cần liên kết đến bài viết -->
|Mục đích     = 
|Thay thế     = 
}}
Thông tin tập tin phương tiện không tự do
Mô tả

Không có mô tả nào được đưa ra. Vui lòng chỉnh sửa trang mô tả của tập tin này và cung cấp một mô tả hợp lý cho tệp tin.

Nguồn

Không có nguồn được ghi vào. Các tệp tin không có nguồn có thể bị xóa mà không cần thông báo trước. Vui lòng chỉnh sửa trang mô tả của tập tin này và cung cấp một nguồn chính xác cho tệp tin.

Phần được sử dụng

Không có thông tin về phần được sử dụng được đưa ra. Vui lòng chỉnh sửa trang mô tả của tập tin này và cung cấp thông tin cho điều này.

Độ phân giải thấp?

Không có thông tin về mức độ tối thiểu của độ phân giải, tốc độ bit hoặc độ trung thực được đưa ra. Vui lòng chỉnh sửa trang mô tả của tập tin này và cung cấp thông tin về điều này.

{{Non-free media rationale
|Article      = <!-- No linking required -->
|Purpose      = 
|Replaceability  = 
}}