Bản mẫu:Thông tin ngôn ngữ lập trình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

name
[[Tập tin:{{{logo}}}|64px]]
logo caption
[[Tập tin:{{{screenshot}}}|300px]]
screenshot caption
Mẫu hình paradigm  hoặc  paradigms
Họ family
Thiết kế bởi designer  hoặc  designers
Nhà phát triển developer  hoặc  developers
Xuất hiện lần đầu released
Kiểm tra kiểu typing
Phạm vi scope
Ngôn ngữ thực thi programming language
Nền tảng platform
Hệ điều hành operating system
Giấy phép license
Phần mở rộng tên tập tin file ext
Định dạng tập tin file format  hoặc  file formats
Trang mạng website
Các trình thực thi lớn
implementations
Phương ngữ
dialects
Ảnh hưởng bởi
influenced by
Ảnh hưởng tới
influenced
 • [[wikibooks:vi:{{{wikibooks}}}|{{{wikibooks}}}]] trên Wikibooks
{{Infobox programming language
| name =        <!-- nếu để trống sẽ mặc định là {{PAGENAME}} -->
| logo =        <!-- (tên tập tin) -->
| logo caption = 
| screenshot =     <!-- (tên tập tin) -->
| screenshot caption = 
| paradigm =      <!-- hoặc: | paradigms = -->
| family = 
| designer =      <!-- hoặc: | designers = -->
| developer =     <!-- hoặc: | developers = -->
| released =        <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest release version = 
| latest release date =   <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date =   <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| typing = 
| scope = 
| programming language = 
| discontinued =
| platform = 
| operating system = 
| license = 
| file ext = 
| file format =    <!-- hoặc: | file formats = -->
| website =      <!-- {{url|www.example.com}} -->
| implementations = 
| dialects = 
| influenced by = 
| influenced = 
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Python
Python logo and wordmark.svg
Mẫu hình Multi-paradigm: object-oriented, imperative, functional, procedural, reflective
Thiết kế bởi Guido van Rossum
Nhà phát triển Python Software Foundation
Xuất hiện lần đầu , 1991; 27 năm trước
Phiên bản mới nhất
 • 3.4.3 / 25 tháng 2, 2015 (2015-02-25)
 • 2.7.10 / 23 tháng 5, 2015; 2 năm trước
Kiểm tra kiểu Duck, dynamic, strong, gradual (as of Python 3.5)
Hệ điều hành Cross-platform
Giấy phép Python Software Foundation License
Phần mở rộng tên tập tin .py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
Trang mạng www.python.org
Các trình thực thi lớn
CPython, IronPython, Jython, PyPy
Phương ngữ
Cython, RPython, Stackless Python
Ảnh hưởng bởi
ABC, ALGOL 68, C, C++, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lisp, Modula-3, Perl
Ảnh hưởng tới
Boo, Cobra, D, F#, Falcon, Go, Groovy, JavaScript, Julia, Nim, Ruby, Swift
{{Infobox programming language
| name          = Python
| logo          = Python logo and wordmark.svg
| logo_size       = 260px
| paradigm        = [[multi-paradigm programming language|multi-paradigm]]: [[object-oriented programming|object-oriented]], [[imperative programming|imperative]], [[functional programming|functional]], [[procedural programming|procedural]], [[reflective programming|reflective]]
| year          = {{Start date and age|1991|df=yes}}
| designer        = [[Guido van Rossum]]
| developer       = [[Python Software Foundation]]
| latest_release_version = {{Unbulleted list|3.4.3 / {{Start date|2015|02|25|df=yes}}|2.7.10 / {{Start date|2015|05|23|df=yes}}}}
| latest_preview_version = 3.5.0b3 / {{Start date|2015|07|05|df=yes}}
| typing         = [[duck typing|duck]], [[dynamic typing|dynamic]], [[strong typing|strong]], [[gradual typing|gradual]] (as of Python 3.5)
| implementations    = [[CPython]], [[IronPython]], [[Jython]], [[PyPy]]
| dialects        = [[Cython]], [[RPython]], [[Stackless Python]]
| influenced_by     = [[ABC (programming language)|ABC]], [[ALGOL 68]], [[C (programming language)|C]], [[C++]], [[Dylan (programming language)|Dylan]], [[Haskell (programming language)|Haskell]], [[Icon (programming language)|Icon]], [[Java (programming language)|Java]], [[Lisp (programming language)|Lisp]], [[Modula-3]], [[Perl]]
| influenced       = [[Boo (programming language)|Boo]], [[Cobra (programming language)|Cobra]], [[D (programming language)|D]], [[F Sharp (programming language)|F#]], [[Falcon (programming language)|Falcon]], [[Go (programming language)|Go]], [[Groovy (programming language)|Groovy]], [[JavaScript]], [[Julia (programming language)|Julia]], [[Nim (programming language)|Nim]], [[Ruby (programming language)|Ruby]], [[Swift (programming language)|Swift]]
| operating_system    = [[Cross-platform]]
| license        = [[Python Software Foundation License]]
| website        = {{URL|https://www.python.org/}}
| file_ext        = .py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
| wikibooks       = Python Programming
}}

Parameters[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Thông tin ngôn ngữ lập trình

An infobox for programming languages, scripting languages or computer programs directly related to software development that implement the aforementioned.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
Name name

Name used if title not specified. This is also used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name'. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Title title

Title of the software. If not specified the 'name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Mặc định
PAGENAME
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo logo

Filename for the image e.g. 'File:Monodevelop Logo.svg'

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo size logo sizelogo_size

Size of the logo

Mặc định
64px
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo alternative text logo altlogo_alt

Alternative text for the logo (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Logo caption logo caption

Caption for the logo. Must only be used to provide anything far more important than 'This is the logo of X'. e.g. used for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Collapsible? collapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot screenshot

File name for a screenshot of the subject of the infobox, e.g. 'File:Monodevelop-main-window.png'

Mặc định
300px
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot size screenshot sizescreenshot_size

Size of screenshot

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot alternative text screenshot altscreenshot_alt

Alternative text for the screenshot (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Screenshot caption screenshot caption

Caption for the screenshot

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Paradigm paradigm

Programming paradigms used, implemented or mandated

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Family family

Name of the family or any other hyponymic entity, if applicable

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Initial release date releasedyear

The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}} In case the article uses DMY as date format, use this code instead: {{Start date and age|year|month|day|df=yes}} If unsure of which date format to use, then consult WP:MOSDATES.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Designer designer

Name of the designer. It can be either an individual or an organization/business.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Developer developer

Name of the current developer. It can be either an individual or an organization/business.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Is discontinued? discontinued

Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase 'Latest release' in the infobox to 'Final release'. For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it 'yes', 'no' or anything else. To nullify the effect of this parameter, delete it.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Version info layout ver layout

Defines how version number information appear in the infobox. Can be set to "simple" (default) or "stacked". "Simple" allocates an ordinary row to "latest release version" and another to "latest preview version". But "stacked" gives the full width of the row the info and adds a header, so that several version numbers can appear and use the infobox space more efficiently.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
simple
Chuỗi tùy chọn
Latest release version latest release versionlatest_release_version

The version number of the latest release of the software product. E.g. 'v1.5', '2008 (v12.2)'. Applicable only if the subject is a computer program, e.g. an IDE or development tool.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Latest release date latest release datelatest_release_date

The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}}

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Latest preview version latest preview versionlatest test versionlatest_preview_versionlatest_test_version

The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Latest preview date latest preview datelatest test datelatest_preview_datelatest_test_date

Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Typing discipline typing

Specifies the typing discipline implemented, used, or mandated

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Scope scope

Specifies the scope of the identifiers, if applicable

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Implementations implementations

Applies only if the subject is a programming language, scripting language or something that can be implemented. Specifies the IDEs or development tools that implement the subject of the infobox.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Dialects dialects

Applies only if the subject is a programming language or scripting language. Specifies the dialects of subject of the infobox, if any.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Influenced by influenced byinfluenced_by

Name of notable concepts, methodologies, approaches, or practices that influenced the creation of the subject of the infobox.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Influenced influenced

Name of notable concepts, methodologies, approaches or practicies that were created under the influence of the subject of the infobox.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Programming language programming languageprogramming_language

Applies only when the subject of the infobox is a computer program. Specifies the programming language with which the subject of the infobox is created. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. E.g. '[[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]'.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Platform platform

The computing platform for which the subject of the infobox is designed. Can be specific processors like '[[IA-32]]' (i386), '[[x86-64]]', 'Itanium', 'ARM' or 'MIPS'.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Operating system operating systemoperating_system

The operating system on which implementations of the language works. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as Cross-platform (or its redirect, Multi-platform). E.g. '[[Microsoft Windows]]' or '[[Windows]]', '[[Windows XP]] and later'. If the software is an operating system–independent web application, ignore this parameter.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
License license

Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. E.g. '[[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]', '[[Freeware]]', '[[Free software]]', '[[GNU General Public License]]', '[[BSDLicense]]'.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
File extension File extensionsfile extfile_ext

Name of the notable filename extensions associated with the subject of the infobox.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
File format File formatfile_formatfileformat

Name of the notable file formats associated with the subject of the infobox, except plain text.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Website website

The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Thus, use the '{{tl|URL}}' template like this: '{{URL|http://www.example.com}}'. Avoid using printer-hostile forms like '[http://www.example.com Example website]'. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link form Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value 'hide' suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. (It is useful for articles that have several infoboxes and do not want all of them show a Wikidata link ad nauseam.)

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Body style (CSS) bodystyle

CSS styling for the infobox as a whole

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Chuỗi tùy chọn
Wikibook(s) wikibooks

Name of one or more Wikibook about this subject. If you are listing several wikibooks, separate them with {{!}}

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
Văn bản wiki không cân xứng bị phản đối

Microformat[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:UF-hcal