Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin ngôn ngữ lập trình

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

name
[[File:{{{logo}}}|64px]]
logo caption
[[File:{{{screenshot}}}|300px]]
screenshot caption
Mẫu hìnhparadigm  hoặc  paradigms
Họfamily
Thiết kế bởidesigner  hoặc  designers
Nhà phát triểndeveloper  hoặc  developers
Xuất hiện lần đầureleased
Phiên bản ổn định
latest release version / latest release date
Bản xem thử
latest preview version / latest preview date
Kiểm tra kiểutyping
Phạm viscope
Ngôn ngữ thực thiprogramming language
Nền tảngplatform
Hệ điều hànhoperating system
Giấy phéplicense
Phần mở rộng tên tập tinfile ext
Định dạng tập tinfile format  hoặc  file formats
Trang mạngwebsite
Các bản triển khai lớn
implementations
Phương ngữ
dialects
Ảnh hưởng từ
influenced by
Ảnh hưởng tới
influenced
 • [[wikibooks:vi:{{{wikibooks}}}|{{{wikibooks}}}]] tại Wikibooks
{{Infobox programming language
| name =        <!-- nếu để trống sẽ mặc định là {{PAGENAME}} -->
| logo =        <!-- (tên tập tin) -->
| logo caption = 
| screenshot =     <!-- (tên tập tin) -->
| screenshot caption = 
| paradigm =      <!-- hoặc: | paradigms = -->
| family = 
| designer =      <!-- hoặc: | designers = -->
| developer =     <!-- hoặc: | developers = -->
| released =        <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest release version = 
| latest release date =   <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version = 
| latest preview date =   <!-- {{start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| typing = 
| scope = 
| programming language = 
| discontinued =
| platform = 
| operating system = 
| license = 
| file ext = 
| file format =    <!-- hoặc: | file formats = -->
| website =      <!-- {{url|www.example.com}} -->
| implementations = 
| dialects = 
| influenced by = 
| influenced = 
}}

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Python
Mẫu hìnhMulti-paradigm: object-oriented, imperative, functional, procedural, reflective
Thiết kế bởiGuido van Rossum
Nhà phát triểnPython Software Foundation
Xuất hiện lần đầu1991; 33 năm trước (1991)
Phiên bản ổn định
 • 3.4.3 / 25 tháng 2 năm 2015 (2015-02-25)
 • 2.7.10 / 23 tháng 5 năm 2015; 9 năm trước (2015-05-23)
Bản xem thử
3.5.0b3 / 5 tháng 7 năm 2015; 8 năm trước (2015-07-05)
Kiểm tra kiểuDuck, dynamic, strong, gradual (as of Python 3.5)
Hệ điều hànhCross-platform
Giấy phépPython Software Foundation License
Phần mở rộng tên tập tin.py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
Trang mạngwww.python.org
Các bản triển khai lớn
CPython, IronPython, Jython, PyPy
Phương ngữ
Cython, RPython, Stackless Python
Ảnh hưởng từ
ABC, ALGOL 68, C, C++, Dylan, Haskell, Icon, Java, Lisp, Modula-3, Perl
Ảnh hưởng tới
Boo, Cobra, D, F#, Falcon, Go, Groovy, JavaScript, Julia, Nim, Ruby, Swift
{{Infobox programming language
| name          = Python
| logo          = Python logo and wordmark.svg
| logo_size       = 260px
| paradigm        = [[multi-paradigm programming language|multi-paradigm]]: [[object-oriented programming|object-oriented]], [[imperative programming|imperative]], [[functional programming|functional]], [[procedural programming|procedural]], [[reflective programming|reflective]]
| year          = {{Start date and age|1991|df=yes}}
| designer        = [[Guido van Rossum]]
| developer       = [[Python Software Foundation]]
| latest_release_version = {{Unbulleted list|3.4.3 / {{Start date|2015|02|25|df=yes}}|2.7.10 / {{Start date|2015|05|23|df=yes}}}}
| latest_preview_version = 3.5.0b3 / {{Start date|2015|07|05|df=yes}}
| typing         = [[duck typing|duck]], [[dynamic typing|dynamic]], [[strong typing|strong]], [[gradual typing|gradual]] (as of Python 3.5)
| implementations    = [[CPython]], [[IronPython]], [[Jython]], [[PyPy]]
| dialects        = [[Cython]], [[RPython]], [[Stackless Python]]
| influenced_by     = [[ABC (programming language)|ABC]], [[ALGOL 68]], [[C (programming language)|C]], [[C++]], [[Dylan (programming language)|Dylan]], [[Haskell (programming language)|Haskell]], [[Icon (programming language)|Icon]], [[Java (programming language)|Java]], [[Lisp (programming language)|Lisp]], [[Modula-3]], [[Perl]]
| influenced       = [[Boo (programming language)|Boo]], [[Cobra (programming language)|Cobra]], [[D (programming language)|D]], [[F Sharp (programming language)|F#]], [[Falcon (programming language)|Falcon]], [[Go (programming language)|Go]], [[Groovy (programming language)|Groovy]], [[JavaScript]], [[Julia (programming language)|Julia]], [[Nim (programming language)|Nim]], [[Ruby (programming language)|Ruby]], [[Swift (programming language)|Swift]]
| operating_system    = [[Cross-platform]]
| license        = [[Python Software Foundation License]]
| website        = {{URL|https://www.python.org/}}
| file_ext        = .py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
| wikibooks       = Python Programming
}}

Parameters[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin ngôn ngữ lập trình

An infobox for programming languages, scripting languages or computer programs directly related to software development that implement the aforementioned.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Namename

Name used if title not specified. This is also used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name'. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Chuỗi dàitùy chọn
Titletitle

Title of the software. If not specified the 'name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Mặc định
PAGENAME
Chuỗi dàitùy chọn
Logologo

Filename for the image e.g. 'File:Monodevelop Logo.svg'

Chuỗi dàitùy chọn
Logo sizelogo size logo_size

Size of the logo

Mặc định
64px
Chuỗi dàitùy chọn
Logo alternative textlogo alt logo_alt

Alternative text for the logo (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Chuỗi dàitùy chọn
Logo captionlogo caption

Caption for the logo. Must only be used to provide anything far more important than 'This is the logo of X'. e.g. used for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.

Chuỗi dàitùy chọn
Collapsible?collapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

Chuỗi dàitùy chọn
Screenshotscreenshot

File name for a screenshot of the subject of the infobox, e.g. 'File:Monodevelop-main-window.png'

Mặc định
300px
Chuỗi dàitùy chọn
Screenshot sizescreenshot size screenshot_size

Size of screenshot

Chuỗi dàitùy chọn
Screenshot alternative textscreenshot alt screenshot_alt

Alternative text for the screenshot (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Chuỗi dàitùy chọn
Screenshot captionscreenshot caption

Caption for the screenshot

Chuỗi dàitùy chọn
Paradigmparadigm

Programming paradigms used, implemented or mandated

Chuỗi dàitùy chọn
Familyfamily

Name of the family or any other hyponymic entity, if applicable

Chuỗi dàitùy chọn
Initial release datereleased year

The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}} In case the article uses DMY as date format, use this code instead: {{Start date and age|year|month|day|df=yes}} If unsure of which date format to use, then consult WP:MOSDATES.

Chuỗi dàitùy chọn
Designerdesigner

Name of the designer. It can be either an individual or an organization/business.

Chuỗi dàitùy chọn
Developerdeveloper

Name of the current developer. It can be either an individual or an organization/business.

Chuỗi dàitùy chọn
Is discontinued?discontinued

Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase 'Latest release' in the infobox to 'Final release'. For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it 'yes', 'no' or anything else. To nullify the effect of this parameter, delete it.

Chuỗi dàitùy chọn
Version info layoutver layout

Defines how version number information appear in the infobox. Can be set to "simple" (default) or "stacked". "Simple" allocates an ordinary row to "latest release version" and another to "latest preview version". But "stacked" gives the full width of the row the info and adds a header, so that several version numbers can appear and use the infobox space more efficiently.

Giá trị tự động
simple
Chuỗi dàitùy chọn
Latest release versionlatest release version latest_release_version

The version number of the latest release of the software product. E.g. 'v1.5', '2008 (v12.2)'. Applicable only if the subject is a computer program, e.g. an IDE or development tool.

Chuỗi dàitùy chọn
Latest release datelatest release date latest_release_date

The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}}

Chuỗi dàitùy chọn
Latest preview versionlatest preview version latest test version latest_preview_version latest_test_version

The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.

Chuỗi dàitùy chọn
Latest preview datelatest preview date latest test date latest_preview_date latest_test_date

Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.

Chuỗi dàitùy chọn
Typing disciplinetyping

Specifies the typing discipline implemented, used, or mandated

Chuỗi dàitùy chọn
Scopescope

Specifies the scope of the identifiers, if applicable

Chuỗi dàitùy chọn
Implementationsimplementations

Applies only if the subject is a programming language, scripting language or something that can be implemented. Specifies the IDEs or development tools that implement the subject of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
Dialectsdialects

Applies only if the subject is a programming language or scripting language. Specifies the dialects of subject of the infobox, if any.

Chuỗi dàitùy chọn
Influenced byinfluenced by influenced_by

Name of notable concepts, methodologies, approaches, or practices that influenced the creation of the subject of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
Influencedinfluenced

Name of notable concepts, methodologies, approaches or practicies that were created under the influence of the subject of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
Programming languageprogramming language programming_language

Applies only when the subject of the infobox is a computer program. Specifies the programming language with which the subject of the infobox is created. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. E.g. '[[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]'.

Chuỗi dàitùy chọn
Platformplatform

The computing platform for which the subject of the infobox is designed. Can be specific processors like '[[IA-32]]' (i386), '[[x86-64]]', 'Itanium', 'ARM' or 'MIPS'.

Chuỗi dàitùy chọn
Operating systemoperating system operating_system

The operating system on which implementations of the language works. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as Cross-platform (or its redirect, Multi-platform). E.g. '[[Microsoft Windows]]' or '[[Windows]]', '[[Windows XP]] and later'. If the software is an operating system–independent web application, ignore this parameter.

Chuỗi dàitùy chọn
Licenselicense

Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. E.g. '[[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]', '[[Freeware]]', '[[Free software]]', '[[GNU General Public License]]', '[[BSDLicense]]'.

Chuỗi dàitùy chọn
File extensionFile extensions file ext file_ext

Name of the notable filename extensions associated with the subject of the infobox.

Chuỗi dàitùy chọn
File formatFile format file_format fileformat

Name of the notable file formats associated with the subject of the infobox, except plain text.

Chuỗi dàitùy chọn
Websitewebsite

The web site URL of the software package. This URL must be readable in print. Thus, use the '{{tl|URL}}' template like this: '{{URL|http://www.example.com}}'. Avoid using printer-hostile forms like '[http://www.example.com Example website]'. In absence of this parameter, infobox attempts to acquire the website link form Wikidata. This parameter overrides the Wikidata link. (It is useful when a second infobox for something different is defined on a page.) In addition, the special value 'hide' suppresses this field, even in presence of a Wikidata link. (It is useful for articles that have several infoboxes and do not want all of them show a Wikidata link ad nauseam.)

Chuỗi dàitùy chọn
Body style (CSS)bodystyle

CSS styling for the infobox as a whole

Chuỗi dàitùy chọn
Wikibook(s)wikibooks

Name of one or more Wikibook about this subject. If you are listing several wikibooks, separate them with {{!}}

Văn bản wiki không cân xứnglỗi thời

Microformat[sửa mã nguồn]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.