Bản mẫu:Thông tin nhà khoa học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thông tin nhà khoa học
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hộp Thông tin nhà khoa học dùng để tóm tắt các thông tin về một nhà khoa học, kĩ sư, nhà toán học, v.v.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Có thể chép và dán đoạn mã sau để thêm bản mẫu vào bài viết:

{{Thông tin nhà khoa học
| child = {{{embed}}}
| honorific_prefix = 
| name       = 
| honorific_suffix = 
| native_name    = 
| native_name_lang = 
| image       = 
| image_size    = 
| image_upright   = 1
| alt        = 
| caption      = 
| pronunciation   = 
| birth_name    = 
| birth_date    = 
| birth_place    = 
| death_date    = 
| death_place    = 
| death_cause    = 
| resting_place   = 
| resting_place_coordinates = 
| other_names    = 
| residence     = 
| citizenship    = 
| nationality    = 
| education     = 
| alma_mater    = 
| known_for     = 
| home_town     = 
| awards      = 
| spouse      = 
| partner      = 
| children     = 
| signature     = 
| signature_alt   = 
| website      = 
| footnotes     = 
| nocat_wdimage   = 
| module      = 

Danh sách tham số[sửa mã nguồn]

Tham số Miêu tả
name Tên nhà khoa học.
image Tên tập tin hình *.jpg với kích cỡ khoảng 225px.
image_width Độ rộng hình (ngầm định 225x250px nếu không ghi).
caption Ghi chú hình. Nên đề rõ ngày tháng chụp hình và tên người chụp nếu có thể.
birth_date Ngày sinh, có thể sử dụng bản mẫu {{ngày sinh}}. Bản mẫu này sử dụng định dạng năm|tháng|ngày.
birth_place Nơi sinh: quận/huyện, thị trấn/thành phố, quốc gia.
death_date Ngày mất, có thể sử dụng bản mẫu {{ngày mất và tuổi}}. Bản mẫu này sử dụng định dạng năm|tháng|ngày (mất)|năm|tháng|ngày (sinh)
death_place Nơi mất: quận/huyện, thị trấn/thành phố, quốc gia.
residence Quốc gia nơi sinh sống. Nếu có nhiều nơi ở, chọn những quốc gia chính.
citizenship Công dân của quốc gia.
nationality Quốc gia, nếu khác với phần công dân ở trên.
ethnicity Dân tộc. Use this field sparingly or where relevant.
field Ngành nghiên cứu, công tác.
work_institutions Viện, tổ chức nghiên cứu, công ty hoạt động.
education Học vấn.
alma_mater Trường, Viện nơi tốt nghiệp.
doctoral_advisor Người hướng dẫn.
doctoral_students Nghiên cứu sinh tiến sĩ.
notable_students Sinh viên (ngoài tiến sĩ, ví dụ: post-doc).
known_for Nổi tiếng, được biết đến nhiều bởi.
author_abbreviation_bot (Đặt tên cho thực vật) Insert botanical author abbreviation here, if he/she is the author of a botanical species name.
author_abbreviation_zoo (Đặt tên cho động vật) Insert zoological author abbreviation here, if he/she is the author of a zoological species name.
prizes Các giải thưởng, huân-huy chương đã nhận.
religion Tôn giáo, đức tin.
footnotes Các ghi chú khác, có thể thêm về gia đình, các công trình bài viết của họ.