Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thẻ đỏ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thẻ đỏ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]

{{Thẻ đỏ|số thẻ vàng|phút1|phút2}}

số thẻ vàng
số lần bị thẻ vàng trước khi bị thẻ đỏ (0, 1 hay 2)
phút1, phút2
thời gian phạt thẻ
  • {{Thẻ đỏ}} -> Thẻ đỏ
  • {{Thẻ đỏ|1}} -> Thẻ vàng Thẻ đỏ
  • {{Thẻ đỏ|2}} -> Thẻ vàng Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp)
  • {{Thẻ đỏ|0|27}} -> Thẻ đỏ 27'
  • {{Thẻ đỏ|1|67|88}} -> Thẻ vàng 67' Thẻ đỏ 88'
  • {{Thẻ đỏ|2|23|60}} -> Thẻ vàng 23' Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) 60'

Thẻ vàng thứ ba (nếu có thể):

  • {{Thẻ đỏ|3|4|81|90+3}} -> Thẻ vàng 4' Thẻ vàng 81' Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) 90+3'
{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàng Thẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàng Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõi

[sửa mã nguồn]

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (19): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)