Bản mẫu:Thẻ đỏ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thẻ đỏ {{{2}}}', {{{3}}}'

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Thẻ đỏ|số thẻ vàng|phút1|phút2}}

số thẻ vàng
số lần bị thẻ vàng trước khi bị thẻ đỏ (0, 1 hay 2)
phút1, phút2
thời gian phạt thẻ

Ví dụ[sửa mã nguồn]

  • {{Thẻ đỏ}} -> Thẻ đỏ
  • {{Thẻ đỏ|1}} -> Thẻ vàngThẻ đỏ
  • {{Thẻ đỏ|2}} -> Thẻ vàngThẻ vàngThẻ đỏ
  • {{Thẻ đỏ|0|27}} -> Thẻ đỏ 27'
  • {{Thẻ đỏ|1|67|88}} -> Thẻ vàngThẻ đỏ 67', 88'
  • {{Thẻ đỏ|2|23|60}} -> Thẻ vàngThẻ vàngThẻ đỏ 23', 60'

Xem thêm[sửa mã nguồn]

{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàngThẻ vàngThẻ đỏ {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõi[sửa mã nguồn]

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (13): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)