Bản mẫu:Thống kê truy cập 365

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Có thể sử dụng ngắn gọn bằng cách thêm đoạn mã sau: {{TKTC365}} vào đầu trang thảo luận của bài viết. Bản mẫu này được đặt và chỉ được đặt trong trang thảo luận của các bài viết, được dùng để hiển thị thống kê số lượt truy cập trong 365 ngày của bài viết chính. Tuy nhiên nếu bài viết không có nhu cầu cần thiết phải thống kê truy cập xin vui lòng đừng đặt bản mẫu này vào bởi nó làm tiêu tốn tài nguyên của máy chủ wiki.