Bản mẫu:Thời biểu dân số

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tự động xây dựng một thời biểu trình bày lịch sử dân số. Nó hỗ trợ bất cứ năm nào và phù hợp nhiều nhất với thống kê dân số của một địa phương Hoa Kỳ. Bản mẫu dựa trên mô đun Module:Thời biểu dân số để đỡ phải tính toán bằng các hàm cú pháp rắc rối.

Tính năng[sửa mã nguồn]

 • Hỗ trợ bất cứ năm nào.
 • Tự động sắp xếp dữ liệu.
 • Chỉ cần định rõ các dân số, không cần trang trí gì hết.
 • Định dạng các số theo quy tắc tiếng Việt.
 • Hiển thị kẽ vào những năm thiếu dữ liệu, với chu kỳ mặc định là 10 năm.
 • Tự động tính bề ngang của hình theo số lần điều tra dân số.
 • Tự động tính ra dân số tối đa để tính tỷ lệ đường ngang, ngay cả khi dân số gần đây nhất ít hơn tối đa.
 • Nhận ra những thời biểu rộng quá 600 điểm ảnh và kẹp nó vào trong hộp cuộn ngang.
 • Điều chỉnh tỷ lệ nếu các đường ngang gần nhau quá.
 • Có thể định rõ thêm nguồn.
 • Không làm bài tiến gần các hạn chế về cỡ bản mẫu.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Tham số Giá trị mặc định Giải quyết

100 TCN,
422 SCN,
1989,
2000,
2021,
v.v.

(rỗng) Dân số (không có dấu chấm hoặc dấu phẩy) vào các năm.
source (rỗng) Nguồn dữ liệu. Hãy cố gắng giữ ngắn gọn để vừa một dòng.
note (rỗng) Chú thích. Hãy cố gắng giữ ngắn gọn để vừa một dòng.

Thí dụ[sửa mã nguồn]

Hiram, Ohio[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1900 = 659
| 1910 = 422
| 1920 = 453
| 1930 = 441
| 1940 = 389
| 1950 = 986
| 1960 = 1011
| 1970 = 1484
| 1980 = 1360
| 1990 = 1330
| 2000 = 1242
| source = Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
}}

Loveland, Ohio[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1880 = 792
| 1890 = 1153
| 1900 = 1260
| 1910 = 1421
| 1920 = 1557
| 1930 = 1954
| 1940 = 1904
| 1950 = 2149
| 1960 = 7144
| 1970 = 9106
| 1980 = 9990
| 1990 = 10122
| 2000 = 11677
| source = Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Bộ Mở mang Ohio (ODOD), History of Hamilton County Ohio
| note = 1880–90 gồm làng Loveland và Tây Loveland (nơi ấn định cho điều tra dân số)
}}

Cincinnati, Ohio[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1800 =  850
| 1810 =  2540
| 1820 =  9642
| 1830 = 24831
| 1840 = 46338
| 1850 = 115435
| 1860 = 161044
| 1870 = 216239
| 1880 = 255139
| 1890 = 296908

| 1900 = 325902
| 1910 = 363591
| 1920 = 401247
| 1930 = 451160
| 1940 = 455610
| 1950 = 503998
| 1960 = 502550
| 1970 = 452524
| 1980 = 385457
| 1990 = 364040

| 2000 = 331285
| 2010 = 332458
| source = Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
}}

Quận Clermont, Ohio[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1810 = 9965
| 1820 = 15820
| 1830 = 20466
| 1840 = 23106
| 1850 = 30455
| 1860 = 33034
| 1870 = 34268
| 1880 = 36713
| 1890 = 33553
| 1900 = 31610
| 1910 = 29551
| 1920 = 28291
| 1930 = 29786
| 1940 = 34109
| 1950 = 42182
| 1960 = 80530
| 1970 = 95725
| 1980 = 128483
| 1990 = 150187
| 2000 = 177977
| 2010 = 197363
| source = Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
}}

Xã Oxford, Quận Butler, Ohio[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1820=1653
| 1830=2928
| 1840=3388
| 1890=3689
| 1900=3766
| 1910=3309
| 1920=3678
| 1930=4320
| 1940=4685
| 1950=3336
| 1960=4081
| 1970=2357
| 1980=4058
| 1990=4079
| 2000=2008
| source = Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
}}

Thành phố New York[sửa mã nguồn]

{{Thời biểu dân số
| 1698 = 4937
| 1712 = 5840
| 1723 = 7248
| 1737 = 10664
| 1746 = 11717
| 1756 = 13046
| 1771 = 21863
| 1790 = 49401
| 1800 = 79216
| 1810 = 119734
| 1820 = 152056
| 1830 = 242278
| 1840 = 391114
| 1850 = 696115
| 1860 = 1174779
| 1870 = 1478103
| 1880 = 1911698
| 1890 = 2507414
| 1900 = 3437202
| 1910 = 4766883
| 1920 = 5620048
| 1930 = 6930446
| 1940 = 7454995
| 1950 = 7891957
| 1960 = 7781984
| 1970 = 7894862
| 1980 = 7071639
| 1990 = 7322564
| 2000 = 8008288
| 2010 = 8175133
| 2012 = 8336697
| source = Greene & Harrington 1932, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
}}

Việc cần làm[sửa mã nguồn]

 • Thêm tính năng để cước chú những năm riêng.
 • Viết tài liệu giải thích về {{tối đa}} và mang nó vào không gian tên bản mẫu.
 • Lỗi: Hiện cần dữ liệu về ít nhất một năm.
 • Hiển thị kẽ rộng hơn một thập niên (en:Oxford Township, Butler County, Ohio).
  • Lỗi khi có kẽ rộng quá.
 • Giải quyết những vấn đề gặp với các thành phố lớn, chẳng hạn Cincinnati, Ohio.
  • Nếu dân số lớn và không thay đổi nhiều từ kỳ trước điều tra dân số, đẩy chuỗi dân số lên hay xuống để không đè lên chuỗi bên trái.
 • Hỗ trợ các thành phố có từ lâu, như là Thành phố New York. Trước khi Cục Thống kê Dân số được thành lập, các điều tra dân số xảy ra không đều. Ngoài ra, {{tối đa}} hiện chỉ hỗ trợ 25 số vì {{series le}} cũng có hạn chế tại 25 số.