Bản mẫu:Thử nghiệm 3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Xin dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại bài viết, bạn sẽ bị cấm không được sửa đổi tại Wikipedia.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Thử nghiệm 3}}
{{subst:Thử nghiệm 3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Thử nghiệm 3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Thử nghiệm 3}} thay vì {{thử nghiệm 3}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-tn
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-tn1}} {{cb-tn2}} {{cb-tn3}} {{cb-tn4}} {{cb-tn4im}}