Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thử nghiệm 2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Cb-tn2)

Xin đừng thêm nội dung vô nghĩa vào Wikipedia. Điều đó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Phá hoại: {{cb-ph1}}, {{cb-ph2}}, {{cb-ph3}}, {{cb-ph4}}, {{cb-ph4im}}
Xóa nội dung: {{cb-xóa1}}, {{cb-xóa2}}, {{cb-xóa3}}, {{cb-xóa4}}, {{cb-xóa4im}}
Thử nghiệm: {{cb-tn1}}, {{cb-tn2}}, {{cb-tn3}}, {{cb-tn4}}, {{cb-tn4im}}
Bỏ spam: {{cb-spam1}}, {{cb-spam2}}, {{cb-spam3}}, {{cb-spam4}}, {{cb-spam4im}}
Quảng cáo: {{cb-qc1}}, {{cb-qc2}}, {{cb-qc3}}, {{cb-qc4}}, {{cb-qc4im}}
Hành vi khác: xem Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên.

Bản mẫu cảnh báo luôn luôn nên được dùng với từ khóa "subst:" hoặc "thế:". Ở đây, chúng tôi không dùng subst để giảm không gian do bảng biểu đã chiếm, nhưng không khuyến khích sử dụng mà không dùng subst. Ví dụ, gõ {{subst:cb-ph1}}~~~~ (thay vì {{cb-ph1}}) để cảnh báo phá hoại phổ biến lần thứ nhất.

Các mức tiêu bản là:

  1. Thành viên đã sửa đổi với thiện ý
  2. Thành viên bỏ qua, bắt đầu không có thiện ý
  3. Có ác ý; yêu cầu chấm dứt nghiêm khắc
  4. Có ác ý, yêu cầu chấm dứt lập tức, lần cảnh báo cuối cùng

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Cách dùng Cho ra
{{subst:Thử nghiệm 2}} Xin đừng thêm nội dung vô nghĩa vào Wikipedia. Điều đó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2|Bài viết}} Xin đừng thêm nội dung vô nghĩa vào Wikipedia, như khi bạn làm tại trang Bài viết. Điều đó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2|diff=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3ATest%2Fdoc&diff=103693166&oldid=101711045}} Xin đừng thêm nội dung vô nghĩa vào Wikipedia, như khi bạn làm như thế này. Điều đó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.
{{subst:Thử nghiệm 2|Bài viết|diff=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3ATest%2Fdoc&diff=103693166&oldid=101711045}} Xin đừng thêm nội dung vô nghĩa vào Wikipedia, như khi bạn làm như thế này tại trang Bài viết. Điều đó bị xem là phá hoại. Nếu bạn muốn thử nghiệm, mời bạn sử dụng chỗ thử. Cám ơn.

Viết tắt[sửa mã nguồn]

Để tiện cho việc thông báo, có thể sử dụng tiêu bản với tên {{tn2}}.

Xem thêm[sửa mã nguồn]