Bản mẫu:Cb-ph3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Xin hãy dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn sẽ bị cấm không cho sửa đổi.

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
Phá hoại: {{cb-ph1}}, {{cb-ph2}}, {{cb-ph3}}, {{cb-ph4}}, {{cb-ph4im}}
Xóa nội dung: {{cb-xóa1}}, {{cb-xóa2}}, {{cb-xóa3}}, {{cb-xóa4}}, {{cb-xóa4im}}
Thử nghiệm: {{cb-tn1}}, {{cb-tn2}}, {{cb-tn3}}, {{cb-tn4}}, {{cb-tn4im}}
Bỏ spam: {{cb-spam1}}, {{cb-spam2}}, {{cb-spam3}}, {{cb-spam4}}, {{cb-spam4im}}
Quảng cáo: {{cb-qc1}}, {{cb-qc2}}, {{cb-qc3}}, {{cb-qc4}}, {{cb-qc4im}}
Hành vi khác: xem Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên.

Bản mẫu cảnh báo luôn luôn nên được dùng với từ khóa "subst:" hoặc "thế:". Ở đây, chúng tôi không dùng subst để giảm không gian do bảng biểu đã chiếm, nhưng không khuyến khích sử dụng mà không dùng subst. Ví dụ, gõ {{subst:cb-ph1}}~~~~ (thay vì {{cb-ph1}}) để cảnh báo phá hoại phổ biến lần thứ nhất.

Các mức tiêu bản là:

  1. Thành viên đã sửa đổi với thiện ý
  2. Thành viên bỏ qua, bắt đầu không có thiện ý
  3. Có ác ý; yêu cầu chấm dứt nghiêm khắc
  4. Có ác ý, yêu cầu chấm dứt lập tức, lần cảnh báo cuối cùng

Cách dùng

Cách dùng Cho ra
{{subst:cb-ph3}} Xin hãy dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn sẽ bị cấm không cho sửa đổi.
{{subst:cb-ph3|Tên bài}} Xin hãy dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại Wikipedia, như bạn đã làm tại Tên bài, bạn sẽ bị cấm không cho sửa đổi.
{{subst:cb-ph3|Tên bài|Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.}} Xin hãy dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại Wikipedia, như bạn đã làm tại Tên bài, bạn sẽ bị cấm không cho sửa đổi. Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.

Xem thêm