Bản mẫu:Cb-ph1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Chào bạn, tôi là Ví dụ. Một hay một vài đóng góp gần đây của bạn đã bị lùi sửa vì nó có vẻ không mang tính xây dựng. Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, vui lòng sử dụng chỗ thử. Nếu bạn còn câu hỏi nào khác, xin cứ tự nhiên hỏi tại Bàn giúp đỡ. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-ph1}}
{{subst:Cb-ph1|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-ph1|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-ph1}} thay vì {{cb-ph1}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-ph
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-ph1}} {{cb-ph2}} {{cb-ph3}} {{cb-ph4}} {{cb-ph4im}}